natječaj

Peer-Learning Scheme on Cultural Heritage for Cities and Regions


prijava: 23.09.2019.

Otvoren je javni natječaj za provedbu programa uzajamnog učenja za stručnjake u području kulturne baštine iz gradova i regija u EU. Rok za podnošenje prijava je 23. rujna 2019., u 13 sati (po Bruxelleskom vremenu).
 

U skladu s godišnjim planom rada za provedbu programa Kreativna Europa u 2019. godini i najavama u strateškim dokumentima EU Work Plan for Culture 2019-2022 i European Framework for Action on Cultural Heritage, ovom inicijativom nastoji se predložiti program uzajamnog učenja za stručnjake u gradovima i regijama s fokusom na tri teme iz područja politike kulturne baštine:


-suradničko upravljanje kulturnom baštinom;


-prilagodba graditeljske baštine za ponovnu uporabu;


-kvaliteta intervencija na kulturnoj baštini.


Projektom je predviđena izrada kataloga s najmanje 30 primjera dobre prakse u gradovima i/ili regijama EU vezano uz tri gore navedene teme. Nadalje, temeljem izabranih primjera dobre prakse, organizirat će se najmanje 12 posjeta izabranim gradovima i/ili regijama u EU s ciljem uzajamnog učenja, u kojima će sudjelovati najmanje 20 stručnjaka po posjetu (nositelji politika u lokalnoj i regionalnoj samoupravi u urbanim ili ruralnim sredinama, kao i samostalni stručnjaci temeljem dokazanog interesa i stručnosti).

 

Svi uvjeti sudjelovanja, smjernice za izradu prijedloga programa i podnošenje prijava dostupni su na ovoj poveznici (u rubrici Document Library).


Izvor: Desk Kreativne Europe
 

(R.P.B., 19.09.2019)