" />
natječaj

'Žena u vjeri' – natječaj za znanstvene i umjetničke radove u časopisu 'ZiN Daily'


vrijeme: 18.09.2019.

'Žena u vjeri' projekt je Udruge Zvona i Nari koji ima za cilj poticanje i promoviranje ravnopravnog statusa žena u religijama 21. stoljeća te njihovo uključivanje u sve razine religijskih organizacija. Natječaj/poziv za suradnju trajno je otvoren.

Snažna i brojčano mahom većinska prisutnost žena u religijskim sustavima, nažalost, ne znači i njihovu ravnopravnost s muškarcima. Dapače, činjenica je da su vodeće religije svijeta tradicionalno spremne iskorištavati žensku pamet i radnu snagu, ali se pri tome žene izostavlja iz ključnih i vodećih pozicija te značajnog dijela vjerskih službi dostupnih isključivo muškarcima. Time se žene ostavlja bez mogućnosti da sudjeluju u odlučivanju o temeljnim pitanjima organizirane vjere unutar samih vjerskih institucija, ali i unutar društva.

 

Ovim projektom namjerava se potaknuti dijalog među različitim religijama te konfesijama, kao i onaj između različitih svjetonazora s naglaskom na zaštitu ljudskih prava žena, ali i prava rodnih manjina, imigranata te drugih društveno osjetljivih skupina. Zanimaju ih sociološke, filozofske, antropološke, teološke, psihološke i umjetničke interpretacije uloge vjere u suvremenom životu te oblici društvenog aktivizma koji nude alternativne modele vjerskog identiteta u sekularnom humanom društvu izgrađenom na principima građanske odgovornosti, pravednosti i tolerancije.

 

 U sklopu časopisa „ZiN Daily“ nudi se platforma na kojoj se objavljuju tekstovi te audio-vizualni sadržaji. Pozivaju vas da šaljete eseje interdisciplinarnih perspektiva, ali i književne i druge umjetničke radove te prijedloge multidisciplinarnih projekata na sljedeće i srodne teme:

 

        ravnopravnost žena i muškaraca u religijama i religijskim pokretima 21. stoljeća

        marijanska ukazanja kao izraz osnaženja ženske uloge u katolicizmu

        feminizam i narativi vjerske mistike

        multikonfesionalni i međureligijski susreti: vjerske i umjetničke prakse

        vjerske službe žena u kršćanstvu, islamu i judaizmu

        feminističke interpretacije monoteizma i politeizma

        ateizam i teizam: mogućnosti konstruktivnog dijaloga

        vjera u kontekstu znanosti

        vjernici LGBTQ identiteta i pokreti za njihovo uključivanje u religijske sustave

        seksualnost i religijski diskurs

        sekularizacija kao garancija pluralizma vjerskih sustava i vjerskih identiteta

        katolici Istre/Hrvatske/Jugoslavije/Europe u antifašističkom pokretu u Drugom svjetskom ratu

        progresivno političko djelovanje i vjerski identitet

        dehijerarhijske reorganizacije velikih religijskih sustava

        javna i osobna vjera

        vjera, povjerenje i društvena odgovornost

        definicije svetosti u okvirima građanskog aktivizma

        knjige, žene i svetost

        teorije autorstva temeljnih knjiga svjetskih religija

 

Šaljite svoje radove, prijedloge i ideje na e-adresu: zindaily.subs@gmail.com. Tekstovi mogu biti na hrvatskom, bosanskom, crnogorskom i srpskom jeziku, ali i na engleskom, talijanskom i njemačkom – to su jezici čijim znanjem raspolaže redakcija. Ovaj projekt izraz je društvenog aktivizma i entuzijazma, što znači da su naš i vaš rad volonterski. U skoroj budućnosti želja im je objaviti zbornik kao izbor pristiglih radova.
 

 

(R.P.B., 18.09.2019)