natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Collage CONNECT PEOPLE – Grčka


prijava: 30.12.2019.
mjesto: Lezbos, Grčka

Neprofitna organizacija Collage CONNECT PEOPLE traži partnere za prijavu na jesenski poziv Potpora za europske projekte suradnje u okviru Programa Kreativna Europa – potprograma Kultura. Djelujući pod motom “Kolaž povezuje ljude” Collage CONNECT PEOPLE organizira seminare posvećene psihičkom zdravlju u suradnji s grčkim i europskim likovnim umjetnicima.

Njihove aktivnosti uključuju izložbenu djelatnost, dobrotvorna događanja, radionice, seminare, produkciju radova u kolažu i videu.

U okviru poziva potprograma Kultura za europske projekte suradnje traže partnere zainteresirane za pokretanje festivala na otoku Lezbosu s ciljem izlaganja umjetničkih radova i promicanja međukulturnog dijaloga i razmjene. Planirane aktivnosti uključuju organizaciju umjetničkih izložbi, produkciju video radova te radionice i seminare (uključujući one namijenjene izbjeglicama i drugim ranjivim skupinama u društvu).
 
Kontakt:  
Maidanos Ioannis, magistar informacijskih znanosti i komunikacije u području kulture/kolažist: +306957943035
Katsimiga Ioanna, life-coach, psihološki savjetnik, grafički dizajner: +306983237914
 
Partner search from Greece
 

(D.H.F., 16.09.2019)