" />
natječaj

Poziv na 1. Likovnu koloniju Križ


prijava: 15.09.2019.
mjesto: Križ

Općina Križ i Udruga slobodnih samostalnih umjetnika – USSUS organiziraju 1. Likovnu koloniju Križ koja će se održati 12. listopada u Križu. Pozvani su slikari i udruge iz cijele Hrvatske da se prijave. Svaka udruga može prijaviti po dva člana, a rok za prijavu je 15. rujna 2019.!

U prijavi treba navesti ime i prezime, broj telefona i po mogućnosti e-mail adrese sudionika kolonije.


Organizator osigurava:

1. prijem sudionika i parkirališna mjesta

2. zakusku na dolasku i ručak nakon izložbe radova

3. papir za skiciranje, slikarska pripremljena platna 70x50 , akrilne boje

4. stručno mentorstvo domaćeg slikara.

5. izložbu radova, javni prikaz sa kolonije, dodjela  Zahvalnice

6. izradu kataloga Manifestacije s recenzijom stručne osobe svakog djela i umjetnika

 

Radovi nastali za vrijeme kolonije bit će pisanim aktom dodijeljeni sponzoru i organizatoru općini Križ, a jedan dio bit će namijenjen akcijama u humanitarne svrhe.

 

Prijave sa podacima poslati na adresu: e-mail adresa voditelja likovne radionice miljenko.simunovic@gmail.com

 

Prijavnica se dostavlja na zahtjev ….na vašu e-mail adresu
 

(R.P.B., 13.09.2019)