seminar

CREARCH seminar 'Arhivi i nakladništvo – izvori, baština, publika'


vrijeme: 04.10.2019. - 05.10.2019.
mjesto: Gospić

Drugi u nizu CREARCH seminara vezanih uz javne aktivnosti arhiva i drugih ustanova koje se bave prikupljanjem i istraživanjem arhivskoga gradiva, održat će se u Gospiću, 4. - 5. 10. 2019., pod naslovom 'Arhivi i nakladništvo – izvori, baština, publika'. 

ICARUS Hrvatska partner je u projektu Kreativne Europe CREARCH - CReative European ARCHives as innovative cultural hubs.

Drugi stručni seminar pod nazivom Arhivi i nakladništvo – izvori, baština, publika organizira se u Gospiću s ciljem promoviranja arhiva i njihove izdavačke djelatnosti u široj javnosti.

Program seminara obuhvatit će nakladničke aktivnosti baštinskog sektora, kreativne i inovacijske mogućnosti i potencijale arhivskih ustanova i zbirki, analizu uspješnih rješenja te razradu i promišljanje novih programa i trendova vezanih uz objavu i predstavljanje arhivskih izvora ciljanim korisničkim skupinama i široj publici.

Ciljana publika: ustanove koje čuvaju arhivsko gradivo i povijesne izvore gradivo; stručnjaci iz kulture (arhivi, knjižnice, muzeji, kulturne i povijesne udruge i sl.), umjetnosti i digitalne humanistike (instituti i akademska zajednica); korisnici, istraživači i kulturna publika; obrazovne ustanove; šira javnost.

Više informacija i informacije o prijavi, dostupni su na našim mrežnim stranicama: https://www.icarushrvatska.hr/(D.H.F., 20.08.2019)