obavijest

Predstavljanje rezultata arheoloških istraživanja Loron - Santa Marina 2019.


vrijeme: 12.07.2019.
mjesto: Zajednica Talijana Giovanni Palma, Tar

U Zajednici Talijana "Giovanni Palma" u Taru u petak, 12. srpnja u 20 sati, održat će se predstavljanje rezultata arheoloških istraživanja na lokalitetu Loron - Santa Marina, a posebno uljare rimske vile na lokalitetu Crkvina. 

Loron je jedno od najvažnijih arheoloških lokaliteta na Poreštini, a poznato je po tome što se ondje od 1. do 5. stoljeća nalazilo najveće postrojenje za manufakturnu proizvodnju keramike na području Istre, pa i šire. Arheološka istraživanja na lokalitetu provode se od 1994. godine.

U projekt su uključene sljedeće ustanove: Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino, Université Aix Marseille, École française de Rome i Centre Camille Jullian, a financiran je sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Turističke zajednice Općine Tar-Vabriga.

(D.H.F., 11.07.2019)