" />
izložba

Zlatan Pintek: 'Točka kao početak'


vrijeme: 22.06.2019. - 27.06.2019.
mjesto: Koprivnica; AK galerija, Trg Žarka Dolinara 1 (Kampus)

U subotu, 22. lipnja, u 20 sati, u koprivničkoj AK galeriji otvara se samostalna izložba Zlatana Pinteka 'Točka kao početak'.

 

Izložba obuhvaća slike, kolaže, asamblaže, instalacije, a svojim smještajem u galerijski prostor nastaje ambijent nalik skladištu odbačenih stvari. Pintek sakuplja predmete koji su izgubili svoju primarnu funkciju i prirodne materijale - drvo, daske, kamenje - i preoblikuje ih u podloge za svoje radove. Uz to što sami po sebi imaju strukturu i teksturu, autor u njih intervenira urezivanjem, nanošenjem boje, pigmenta, ugljena. Rad nastaje već samom autorovom intencijom da ih spasi od propadanja, svjestan da svaki od predmeta koji preuzima i zatim rekontekstualizira, nosi memoriju i priču ljudi koji su ga posjedovali, ali i njegovu vlastitu.

 

Iz teksta Tanje Špoljar: "Svaki je Pintekov rad začudni spoj prazne, tihe pozadine i vizualnih elemenata nastalih urezivanjem, potezom boje, probijanjem slike. Sve je elementarno, a dostatno. Slika je kombinacija oblika i bezobličnosti, čistog rastakanja materije. Neke plohe čini samo njihova vlastita prirodna struktura ili jedan premaz boje, no osjetilna zbijenost i prisutnost krhkih naznačenih simbola konstantno nas navode da se slici vraćamo, slici koja prividno nema priču, ali govori, emanira. Poput prethistorijskih crteža u spiljama kojima su se ritualno zazivali, prepričavali ili predskazivali događaji, ove nas slike podsjećaju na arhetipske prostore nas samih, kolektivne krajolike koji su nam svima poznati. Gotovo da se radi o topografiji snova i podsvijesti, ili bolje rečeno, topografiji nekog, poznatog nam melankoličnog osjećaja, onog što smo već proživjeli i žudimo proživjeti opet, a nismo sigurni zašto. Pintek kao da traga za praiskonskim i oblicima praživota, a sve kroz postupak slikanja koji je slobodan, intuitivan, neopterećen i spontan."

 

(R.P.B., 21.06.2019)