obavijest

Predstavljanje novog arhivskog izdanja - Zapisnici prezbiterskih vijeća Luga između 1804. i 1865.


vrijeme: 14.02.2019. 18 h
mjesto: Osijek; Državni arhiv u Osijeku, Kamila Firingera 1

Predstavljanje knjige 'Zapisnici prezbiterskih vijeća Luga između 1804. i 1865.' (priredila za tisak i napisala uvod: Eldina Lovaš), objavljene u mađarsko-hrvatskoj nakladi - nakladnici: Exodus Kiado (Mađarska) / Državni arhiv u Osijeku (Hrvatska), održat će se u četvrtak, 14. veljače, u 18 sati, u Državnom arhivu u Osijeku.

Objava arhivskog izvora:
 
Istraživačica u Državnom arhivu u Osijeku Eldina Lovaš, doktorantica na doktorskom studiju na Sveučilištu u Pečuhu, tijekom istraživanja matičnih knjiga Luga, pohranjenih u Državnom arhivu u Osijeku, zapazila je zanimljive zapisnike sjednica prezbiterskih vijeća Reformirane crkvene općine Lug, vođene u razdoblju između 1804. i 1865. godine, upisivane u samoj matičnoj knjizi Reformirane crkvene općine Lug u kojoj su vođeni matični upisi krštenih (1759.-1803.), vjenčanih (1757.-1817.) i umrlih (1757.-1787.). Radi se o Matičnoj knjizi iz fundusa Državnog arhiva u Osijeku, Zbirka matičnih knjiga, HR-DAOS-500, knj. br. 640.  
 
Za razliku od drugih do sada objavljivanih izvora o stanovništvu reformirane vjere u Baranji, koji posredno spominju reformirano stanovništvo ili neposredno donose podatke o reformiranim zajednicama na području današnje hrvatske Baranje, ovaj objavljeni izvor, premda obimom relativno malen, in situ opisuje unutarnji život i djelovanje jedne reformirane crkvene općine u Baranji u navedenom razdoblju.
 
Iz uvoda knjige: „Za razliku od spomenutih izvora, sada objavljeni dokument smatra se unikatnim jer sadržava zapisnike prezbiterskih vijeća neke župe. Također, nije nastao na temelju unaprijed zadanih pitanja, nego dokumentira događaje, pitanja i probleme koji su podneseni prezbiteriju u Lugu. Zahvaljujući detaljnom bilježenju, čitatelj dobiva uvid u rad predstojnika, njihove odluke te, na posljetku, u tadašnja zbivanja.“ 
 
Knjigu pripremljenu za objavljivanje prihvatili su kao sunakladnici: Exodus Kiadó, nakladnik reformiranih izdanja u Mađarskoj i Državni arhiv u Osijeku, kao hrvatski nakladnik i vlasnik izvornika koji se objavljuje. 
 
U predstavljanju knjige će sudjelovati:

- Eldina Lovaš, priredila za tisak i napisala uvod
- doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović (Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest), recenzentica iz Hrvatske
- doc. dr. sc. Zoltán Gőzsy (Sveučilište u Pečuhu, Institut za povijest, Odsjek za povijest novog vijeka), recenzent iz Mađarske
- dr. sc. Dražen Kušen, u ime hrvatskog nakladnika Državnog arhiva u Osijeku  
 

(R.P.B., 13.02.2019)