koncert

Koncert HRBA-e: Fritzova palača Bez briga


vrijeme: 27.01.2019.
mjesto: Zagreb, HGZ, Gundulićeva 6a

U nedjelju, 27. siječnja u 20 sati, u Velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu, koncert će održati Hrvatski barokni ansambl. Nastupit će flautistica i umjetnička voditeljica Ana Benić i solisti Ansambla.

Nedjelja, 27. I. u 20 sati, HGZ, Velika dvorana
Hrvatski barokni ansambl | Fritzova palača Bez briga
Ana Benić, flauta i umjetničko vodstvo; solisti Ansambla
Program: Friedrich II. Veliki, Graun, C. Ph. E. Bach, Benda, Quantz, Schaffrath

Fritzova palača "Bez briga"

Pruski kralj Friedrich II. Veliki, u svoje doba poznat i jednostavno kao Fritz, vrijeme je slobodno od državničkih obveza provodio, među ostalim i skladajući te svirajući flautu. U ljetnoj palači Sanssouci (“Bez briga”) u Postdamu okupio je neke među vodećim glazbenicima svojega doba.

HRBA pod vodstvom flautistice Ane Benić predstavlja glazbu s njegova “bezbrižnog” dvora, čiji je “osjećajni stil” svojevrsna zvukovna slika proturječnosti kraljeva života.

Cijena ulaznice: 75 – 50 kn.


Hrvatski barokni ansambl će u nedjelju  27.1.19. u 20 sati, prije redovitog koncerta u ciklusu u Hrvatskom glazbenom zavodu promovirati svoje novo diskografsko izdanje.
CD nosi naslov " A cinque", a odabrana djela izvode solisti HRBA-e; uz ravnateljicu ansambla - violinisticu Lauru Vadjon, tu su i Ana Benić na flauti, Stjepan Nodilo na oboi i blok flauti, Lea Sušanj Lujo na violončelu i Krešimir Has na čembalu. Djela Johanna Christiana Bacha, Georga Philippa Telemanna, Johanna Gottlieba Janitscha, Johanna Joachima Quantza, Francoisa Couperina i Carl Philippa Emanuela Bacha pisana su uglavnom za ovaj sastav ili za kvartet.


www.hrba.hr
www.hgz.hr

(D.H.F., 16.01.2019)