" />
izložba

Anja Medved / Pronađeno vrijeme – foto album četvrti Peščenica


vrijeme: 12.12.2018. 19 h
mjesto: Zagreb; Galerija Prozori, Knjižnica S. S. Kranjčevića, Zapoljska 1

'Pronađeno vrijeme: foto album gradske četvrti Peščenica' je umjetničko dokumentaristički projekt kojim autorica tematizira gradsku četvrt kao sjecište arhitekture, javne namjene, svakodnevnog života te kolektivnih i intimnih sjećanja. Na poziv autorice stanovnici četvrti donose svoje fotografije koje su baza za izložbu, razgovor i zajedničku produkciju knjige u sljedećoj fazi projekta 2019. godine.


„U društvenim se teorijama arhitekturu  već odavno ne poima kao autonomnu disciplinu, ni grad kao strukturu definiranu isključivo arhitekturom i urbanističkim rješenjima. Naprotiv, suvremene subdiscipline, poput urbane antropologije, konceptualiziraju grad kao proces, naglašavajući aspekte fluidnosti, nedovršenosti i promjenjivosti i konstitutivnu ulogu pojedinca i zajednice.[1] Grad se, naime, kroz svakodnevne i prostorne prakse njegovih stanovnika, stalno iznova uspostavlja, mijenjajući odnose semantičkih, simboličkih, ekonomskih, političkih, prostornih i drugih slojeva. To stalno re-konstruiranje grada izmiče gabaritima zacrtanim, s jedne strane materijalnim granicama arhitekture, a s druge ideologijom, čineći ga dinamičnom, heterogenom i nedovršenom, a time i stalno otvorenom, strukturom. To je ujedno početna pozicija s koje vizualna umjetnica i dokumentaristica Anja Medved pristupa radu „Pronađeno vrijeme – foto album četvrti Peščenica“. Tematizirajući rubni urbani prostor, odnosno tranziciju  gradske periferije iz nestrukturiranog i ruralnog područja u urbanu zonu, Anja Medved posegnula je za privatnim fotografijama stanovnika, stvarajući bazu zajedničkoga arhiva u kojemu će osobni pogledi, partikularni odabiri, fragmenti različitih povijesti postati jednakovrijedni segmenti zajedničke povijesti. Stanovnici su pozvani da je re-konstruiraju, da markiraju vlastita mjesta i vrijeme ili prepoznaju tragove svojih memorija u tuđima. Zabilježeni fragmenti proteklog vremena otkrivaju nekadašnje prostorne konfiguracije i prakse koje su ih oblikovale. Uvećani na mjere koje više nisu intimne, koje ne stanu u džep, novčanike, albume ili kutije za cipele – svojevrsne preddigitalne arhive – a zatim postavljeni  u punom formatu na prozore galerije, oni postaju fizički znak u prostoru, jasna granica nejasnih odnosa. Jesu li sada te fotografije privatne ili zajedničke? Je li predstavljeni raslojeni prostor, prisvojen na različite načine, uvijek isti prostor? Koju i čiju historiju grade?“ (Irena Bekić, iz predgovora)

Opširnije...


(R.P.B., 12.12.2018)