konferencija, znanstveni skup

Znanstveni kolokovij - Diarium Maksimilijana Vrhovca, 2.sv.


vrijeme: 12.12.2018. 12,30 h
mjesto: Zagreb; Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21

Znanstveni kolokvij povodom izdavanja 2. sveska 'Dnevnika - Diariuma Maksimilijana Vrhovca (1810. – 1815.)', koji će se održati 12. prosinca u Hrvatskome državnom arhivu, s početkom u 12,30 sati.
 

Pozdravne riječi u ime suorganizatora skupa:

Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: prof. dr. sc. Drago Roksandić

Hrvatski državni arhiv: doc. dr. sc. Dinko Čutura

Kršćanska sadašnjost d.o.o.: don Anton Šuljić

 

Teme priopćenja:


1. prof. dr. sc. Drago Roksandić (Zagreb): Vinko barun Knežević, potkapetan Hrvatskog Kraljevstva i Pavao Radivojević, podmaršal i zapovijedajući general Karlovačko-varaždinskog generalata u dnevničkim zapisima biskupa Vrhovca: (ne)očekivani afiniteti u godinama (ne)ispunjenih nada

2. prof. dr. sc. Željko Holjevac (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Maksimilijan Vrhovac i prekosavski krajevi

3. dr. sc. Vlado Mikšić (Nacionalno svetište Sv. Josipa, Karlovac): Pastoralno djelovanje Maksimilijana Vrhovca

4. dr. sc. Milan Vrbanus (Hrvatski institut za povijest, Zagreb): Gospodarske prilike u Hrvatskoj i Habsburškoj Monarhiji i gospodarske aktivnosti na biskupijskim dobrima Zagrebačke biskupije u dnevniku biskupa Maksimilijana Vrhovca od 1810.-1815.

5. prof. dr. sc. Hrvoje Petrić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Dnevnik zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca o izabranim ekohistorijskim i ekonomskohistorijskim temama

6. doc. dr. sc. Danijel Patafta (Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Redovnici u Vrhovčevu Dnevniku

7. doc. dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Žene u Dnevniku biskupa Maksimilijana Vrhovca

 

(R.P.B., 07.12.2018)