" />
predstavljanje

Predstavljanje rezultata HRZZ istraživačkog projekta CAN_IS baza projekta ARTNET


vrijeme: 10.12.2018. 18 h
mjesto: Zagreb; Pučko otvoreno učilište Zagreb, Ulica grada Vukovara 68

U petak, 7. prosinca, s početkom u 13 sati, u dvorani 204 Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu (Kemijski kabinet) održat će se završno predstavljanje baze podataka razvijene u okviru projekta 'Moderne i suvremene umjetničke mreže, umjetničke grupe i udruženja. Organizacijski i komunikacijski modeli suradničkih umjetničkih praksi 20. i 21. stoljeća' (ARTNET). (Obavijest: Predstavljanje se odgađa za 10. prosinca 2018.!)

Četverogodišnji interdisciplinarni istraživački projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanost provodi se na Institutu za povijest umjetnosti od 2014. godine.

U okviru projekta ARTNET istraživani su modeli organizacije i komunikacije koji proizlaze iz mreža modernih i suvremenih umjetnika. Istraživanje je polazilo od postavke da postoji određen broj modela umrežavanja  koji dijeli zajedničke karakteristike, bez obzira na geografsku lokaciju i kulturni kontekst u kojem su djelovale. Identificirani, opisani i obrazloženi u okvirima analitičkih uzoraka, modeli mreža bili bi  primjenjivi  u istraživanjima umjetničkih mreža u lokalnim, regionalnim i međunarodnim okruženjima. Jedan od ciljeva istraživačke grupe projekta ARTNET bio je dokazati da je raznovrsnost organizacijskih i komunikacijskih modela na kojima počivaju umjetničke mreže aktivne u okviru određenih umjetničkih scena i povijesnih razdoblja direktno proporcionalna dinamici i  opsegu sudjelovanja tih umjetničkih scena unutar međunarodne vizualne kulture.

Teorijski okviri projekta definirani su prostornom povijesti umjetnosti, kulturnom povijesti, teorijom društvenih mreža, teorijom komunikacije i recentnim teorijskim promišljanjima u području digitalne humanistike. Digitalni istraživački alati i metode  razvijeni i  primijenjeni u istraživanju uključuju geo-prostornu analizu podataka, geo-prostorno predstavljanje podataka, analizu društvenih mreža, vizualizacije mreža, VR/AR vizualizacije podataka,  tematsko  modeliranje temeljem jezične obrade i analize tekstualnih korpusa.

Članovi istraživačke grupe ovom će prilikom predstaviti  temeljni  rezultat projekta ARTNET  –  CAN_IS (Croatian Artists Networks Information System) interaktivnu bazu podataka  u koju su  do sada uneseni podaci za 28.018 (umjetnika, povjesničara umjetnosti, arhitekata itd.), 278 umjetničkih grupa, 2415 izložaba, 71 arhitektonski i urbanistički natječaj, 97 diskurzivna događaja, 107 časopisa, itd.

ARTNET istraživački tim:

dr.sc. Ljiljana Kolešnik, voditeljica projekta, Institut za povijest umjetnosti
dr.sc. Irena Kraševac, Institut za povijest umjetnosti
dr.sc. Petar Prelog, Institut za povijest umjetnosti
dr.sc. Tamara Bjažić Klarin, Institut za povijest umjetnosti
doc. dr.sc. Željka Tonković, Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju
doc. dr.sc. Dalibor Prančević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za povijest
umjetnosti
dr. sc. Artur Šilić, samostalni istraživač
dr.sc. Sanja Horvatinčić, Institut za povijest umjetnosti

Doktorandi:

Nikola Bojić, Institut za povijest umjetnosti
Ivana Meštrov, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za povijest umjetnosti
Sanja Sekelj, Institut za povijest umjetnosti

Savjetnici:

dr.sc. Danijela Katunar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr.sc. Tihana Puc, Ministarstvo kulture RH

Stručni suradnici:

Irena Šimić, Institut za povijest umjetnosti, stručna suradnica u znanosti – dokumentaristica
Petra Šlosel, Institut za povijest umjetnosti, stručna suradnica u znanosti – dokumentaristica
Paolo Mofardin, Institut za povijest umjetnosti, fotograf i fotolaborant

(R.P.B., 04.12.2018)

Tagovi: artnet, hrzz