projekcija

Senzorne projekcije u varaždinskom kinu 'Gaj'


mjesto: Varaždin

U kinu 'Gaj' u Varaždinu ponovno su na rasporedu senzorne projekcije. Ovog puta riječ je o animiranom filmu 'Snoopy i Charlie Brown Peanuts film' koji možete pogledati 15. studenog (četvrtak) i 17. studenog (subota), s početkom u 10 sati.
 

U subotu 17.11. će uz projekciju biti održana i besplatna senzorna radionica koju zajednički realiziraju „Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije“ i „Filmsko-kreativni studio VANIMA“.  Taj je program realiziran  sredstvima koje su donirali „Rotary Club Varaždin 1181“, „New Century Lions Club Varaždin Millennium“, „Rotaract Club Varaždin“ i „Interact Club Varaždin 1181“. Naime oni su organizirali humanitarnu akciju pod nazivom „Zdrava djeca za bolesnu djecu“ kojom su prikupljana sredstva za navedenu humanitarnu akciju.

 

Senzorna projekcija znači da će svjetla biti prigušena, a ne ugašena i da će zvuk biti tiši u odnosu na onaj na koji smo navikli u kinima, a djeca mogu šetati, kretati se, donijeti svoju omiljenu igračku ili dekicu, grickalice i sok, doći u pratnji roditelja, nastavnika, prijatelja, baka, djedova i dr.

 

Film za senzornu projekciju je pomno biran kako bi ga djeca sa senzornim poteškoćama mogla pratiti. Djeca sa senzornim poteškoćama mogu imati teškoće uzrokovane preosjetljivošću na jake boje, svijetlo, bljeskanje, uzorke i kontraste, nagle glasne zvukove, mnogo vizualnih i auditivnih podražaja istovremeno. Sukladno tome animirani filmovi koji su odabrani da sudjeluju u ovom projektu su senzorno prihvatljivi u auditivnom i vizualnom smislu za djecu sa senzornim poteškoćama. Također je izuzetno važna radnja i pouka koju nosi film, da bude poticajna u osvješćivanju temeljnih ljudskih vrijednosti. U prijevodu – nije svaki film pogodan za senzornu projekciju.

 

Za vrijeme senzorne projekcije djeci je omogućeno kretanje u prostoru, te po potrebi izlaženje i ponovno ulaženje, čak i više puta, ovisno o potrebama djeteta. U senzornoj projekciji su djeca na prvom mjestu, tako da sve njihove potrebe moraju biti zadovoljene pod motom kino za sve kino dostupno svima. Tako se ruše sve predrasude i stereotipi, te se različitost percipira kao bogatstvo, a uči se na spontani način kroz zajedništvo od najranije dobi. Djeca koja su od najranije dobi uključena u takve aktivnosti u lokalnoj zajednici, kasnije postaju pojedinci koji su tolerantniji, te socijalno i emocionalno zrelije ličnosti.

 

Koncept senzornih projekcija pokrenule su još 2016. godine Eva Brlek, stručnjakinja u području edukacijske rehabilitacije i psihoterapije i Sandra Malenica, prof. kroatistike i komparativne književnosti. Projekt senzornih projekcija prepoznali su Hrvatski audiovizualni centar i Hrvatski filmski savez u čijem su kinu Tuškanac projekcije prvi puta i održane. Nakon Zagreba projekcije su bile i u Varaždinu, a ideja je da se barem jednom mjesečno diljem Hrvatske prikazuje animirani film prilagođen djeci sa senzornim poteškoćama s ciljem što uspješnije integracije i inkluzije djece s teškoćama u razvoju u lokalnu zajednicu, želimo da sva djeca imaju jednake prilike u svemu pa tako i u odlascima i uživanju u filmovima i kinu. Senzorne projekcije prenose izuzetno važnu društvenu poruku, koja se ne odnosi samo na odlazak u kino i gledanje filma, već stvaranje zajedništva među djecom, poticanje tolerancije i prihvaćanja različitosti, te širenje pozitivnih društvenih vrijednosti. Ovaj koncept potiče izgradnju lokalne zajednice na različitostima i njihovu poštivanju.

 

(R.P.B., 09.11.2018)