" />
natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Centar za urbanizam, Moldavija


prijava: 11.12.2018.
mjesto: Moldavija

Centar za urbanizam iz Moldavije želi sudjelovati kao partner u projektima suradnje Kreativne Europe. Trenutno rade na projektu u području baštine, urbanizma i arhitekture koji se sastoji od niza šetnji gradom čija je ciljana skupina lokalno stanovništvo, a glavni im je cilj otkrivanje identiteta mjesta u kojemu ljudi žive.


Također rade na projektu 'Nedjeljnih šetnji'koji uključuje vodstvo kroz grad od strane pojedinaca iz lokalne zajednice, čime se omogućava zajedničko razmjenjivanje različitih priča i iskustava.


Riječ je o udruzi iz Moldavije čiji je glavni cilj, kroz aktivno zalaganje i rad na održivom urbanom i ruralnom razvoju, doprinositi poboljšanju životne kvalitete ljudi i zajednice.  Njihova snaga je u multidisciplinarnosti (urbanizam, arhitektura, sociologija, antropologija i ekologija) i višegodišnjem iskustvu rada s ostalim nevladinim udrugama, javnim i privatnim organizacijama, kao i s međunarodnim korporacijama. Ravnaju se načelima participativnosti, uključivosti i jednakopravnosti, a zalažu se za poboljšanje životnih uvjeta za sve ljude.


Ciljevi projekta:

             artikulacija raznih glasova lokalne zajednice

             konsolidacija urbane zajednice

             aktivna uključenost u borbi za pravo na grad

             šetnja kao alat za učenje o povijesti, arhitekturi, urbanizmu, ljudskim potrebama


Projekt se usmjerava na pojedino mjesto ili na pojedine teme koje uključuju (ali njima nisu ograničene):

             multikulturnu povijest grada

             mogućnosti urbane mobilnosti mladih, starih i osoba s invaliditetom

             ostale teme koje predlože ljudi koji sudjeluju u projektu


Svaka šetnja će imati svoju popratnu foto- i videodokumentaciju, a po završetku projekta bit će objavljena tiskana i digitalna brošura koja će sadržavati itinerere, tekstove i fotografije šetnji.  


Kontakt: centruldeurbanismo@gmail.com


Partner search from Moldavia


 

(R.P.B., 07.11.2018)