" />
izložba

Izložba 'Zaštitna arheološka istraživanja Ruščica-Glogove-Praulje'


vrijeme: 18.09.2018. - 14.10.2018.
mjesto: Zagreb; Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19

U utorak, 18. rujna, u 12 sati, u Arheološkom muzeju u Zagrebu otvorit će se gostujuća izložba 'Zaštitna arheološka istraživanja Ruščica-Glogove-Praulje' iz Gradskog muzeja Nova Gradiška.

 

U razdoblju srpanj – kolovoz 2015. godine Gradski muzej Nova Gradiška proveo je, pod vodstvom dr. sc. Marije Mihaljević, zaštitno iskopavanje na lokalitetu Ruščica – Glogove – Praulje, smještenom na prostoru luke Slavonski Brod.

 

Na istražnoj parceli površine 46000 m2 otkriveno je ukupno 1726 stratigrafskih jedinica. Radi se o jednoslojnom naselju badenske kulture formiranom na povišenom položaju uz rijeku Savu, unutar kojeg prevladavaju zemunični i jamski objekti. Naselje se širi prema jugoistoku i čini cjelinu s istovremenim objektima otkrivenim prilikom zaštitnih iskopavanja 2011. godine. Središte naselja moglo bi se nalaziti u jugoistočnom djelu parcele, gdje su zabilježeni objekti s većom koncentracijom nalaza, među kojima prevladava keramičko posuđe. U manjoj mjeri zastupljeni su uporabni predmeti od keramike, alatke od cijepanog i glačanog kamena te dijelovi žrvnjeva. Posebnost čine nalazi jednodijelnih keramičkih kalupa za lijevanje plosnatih bakrenih sjekira te malobrojni tragovi metalne zgure i bakra koji svjedoče o prisutnosti metalurške proizvodnje u naselju.

 

Autorice izložbe: Marija Mihaljević, Danimirka Podunavac i Marina Matković Vrban.

 

Izložba Zaštitna arheološka istraživanja Ruščica-Glogove-Praulje prva je od tri gostujuće izložbe u sklopu izložbenog projekta i uz postavljenu, istoimenu izložbu Povratak u prošlost – bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj čije su autorice Jacqueline Balen, Ina Miloglav i Dragana Rajković prikazale sve aspekte života eneolitičkih populacija kroz razdoblje od približno 2000 godina na području sjevernog dijela Republike Hrvatske, njihovu međuovisnost i komunikaciju s ostalim dijelovima europskog kontinenta te kontinuitet života na prostoru Hrvatske.

 

Tijekom trajanja izložbenog projekta Povratak u prošlost – bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj posjetitelji su u prilici vidjeti još dvije gostujuće izložbe, od 17. listopada izložbu Astralni simbolizam u vučedolskoj kulturi Muzeja Vučedolske kulture, autora Mirele Hutinec, Aleksandra Durmana i Darka Puharića i izložbu Beketinci-Bentež, naselje iz eneolitika, ranoga i kasnoga srednjega vijeka Arheološkog muzeja Osijek, autora Dragane Rajković i Zvonka Bojčića od 7. studenog 2018. godine.

 

Kreativne i umjetničke radionice „Šetnja kroz bakreno doba“ namijenjene djeci i mladima od 10 do 15 godina održat će se 20. listopada i 17. studenog s početkom u 11 sati. Polaznici radionice naučit će o tehnikama ukrašavanja keramičkih posuda te na koji način se počeo koristiti i obrađivati metal uz edukativnu publikaciju „Šetnja kroz Bakreno doba“.

 

Besplatna stručna vodstva autorice Izložbe održat će se 20. listopada i 17. studenog s početkom u 12 sati. Posjetitelji imaju priliku saznati nešto više uz druženje s autoricom Izložbe dr. sc. Jacqueline Balen, muzejskom savjetnicom Arheološkog muzeja u Zagrebu.

 

Realizaciju izložbenog projekta Povratak u prošlost – bakreno doba u sjevernoj Hrvatskoj financijski je pomogao Grad Zagreb.

 

 

(R.P.B., 13.09.2018)

Tagovi: izložba, amz