natječaj

Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris


vrijeme: 24.05.2018.
prijava: 26.06.2018.

Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris objavljen je 24. svibnja 2018., a prijave su moguće do 26. lipnja 2018. do 23:59 sati. Sredstva se dodjeljuju za programe  - Znanje i otkrića te program Stvaralaštvo, ekologija, baština i dobrota.

NATJEČAJ za dodjelu sredstava Zaklade Adris odnosi se na sljedeće programe Zaklade:

• ZNANJE I OTKRIĆA: program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima
• STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA: program potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima, projektima zaštite prirode, projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti te humanitarnim projektima i pomaganju djeci bez roditelja.

Za sve programe Zaklade propisani su Opći i Posebni kriteriji za odabir.

Opći kriteriji za dodjelu sredstava:
 • kvaliteta projekta/programa i njegov doprinos ostvarenju ciljeva Zaklade
 • originalnost, stupanj inovacije i napretka
 • objektivna i transparentna financijska procjena
 • doprinos projekta/programa ukupnom razvoju društva
 • strateška važnost projekta/programa i njegova sposobnost da unaprijedi područje projekta/programa
 • ugled i postignuća institucije i/ili nositelja projekta koji predlaže dodjelu potpore
 • vrijednost ostalih prijavljenih projekata/programa.

Posebni kriteriji za dodjelu sredstava:

Za program ZNANJE I OTKRIĆA:
 • izvrsnost ‒ učenici i studenti s natprosječnim ocjenama koji su sudjelovali u znanstvenim i istraživačkim projektima, osvajali nagrade na natjecanjima, objavljivali znanstvene i stručne radove i sl.
 • izvornost i značenje projekta/programa za hrvatsku znanost i njezino promicanje u svijetu.

Za program STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA:

- za područje STVARALAŠTVO:
 • vrhunska umjetnička ostvarenja
 • originalnost projekta/programa i njegova moguća važnost za hrvatsku kulturu (prednost imaju oni koji promiču hrvatsku izvornost i stvaralaštvo te koji su deficitarni u Hrvatskoj)

- za područja EKOLOGIJA I BAŠTINA:
 • inovativnost, kvaliteta i jasnoća projekta/programa (prednost imaju oni koji su namijenjeni širem sloju ljudi, koji su laki za provedbu i razumijevanje)
 • mogućnost provedbe i konkretne koristi koje donose projekti/programi namijenjeni podizanju ekoloških standarda u lokalnim zajednicama
 • vrijednost elemenata hrvatske kulture i prirodnog okoliša te smisao njihova očuvanja/promicanja u svijetu

- za područje DOBROTA:
 • hitnost, odnosno nužnost pružanja tražene pomoći
 • materijalno i zdravstveno stanje podnositelja prijave, odnosno osobe u čije se ime prijava podnosi
 • značenje projekta/programa za ostvarivanje općedruštvene ili općekorisne svrhe
 • prednost imaju obitelji koje u zajedničkom kućanstvu imaju više djece, koje imaju lošiji socijalni status te obitelji koje imaju prebivalište i stalno borave na području od posebne državne skrbi da je podnositelj prijave, odnosno osoba u čije se ime prijava podnosi (ako prijavu podnosi treća osoba) hrvatski državljanin.

  Tekst natječaja u cijelosti pročitajte na poveznici  
  http://www.adris.hr/odnosi-s-javnoscu/zaklada-adris/natjecaji/natjecaj-2018/natjecaj-2018-2/

   

(D.H.F., 25.05.2018)