x ostalo

Sastanak o projektu ’Ilok - Vukovar - Vučedol’


vrijeme: 14.11.2005. - 14.11.2005.
mjesto: Vukovar

Vijeće projekta istraživanja, obnove i revitalizacije kulturne baštine ’Ilok - Vukovar – Vučedol’ održalo je u ponedjeljak u vukovarskom gradskom Poglavarstvu prvi sastanak, na kome se govorilo o operativnoj provedbi toga projekta koji je pokrenulo Ministarstvo kulture.

U okviru projekta će se kroz četiri godine istražiti, revitalizirati i predstaviti javnosti prapovijesno arheološko nalazište Vučedol kod Vukovara, dvorac Eltz te barokna gradska jezgra Vukovara i povijesna jezgra grada Iloka, najveće srednjovjekovne urbane cjeline u hrvatskom Podunavlju, rekla je pomoćnica ministra kulture i direktorice projekta Branke Šulc.

Njegova se realizacija sa 75 posto potrebnih sredstava financira iz zajma Razvojne banke Vijeća Europe, a prostalih 25 posto iz državnog proračuna RH.

Sastanku su nazočni bili vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, gradonačelnik Vukovara Tomislav Šota, predstavnici Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, te voditelj i i nositelji programa Projekta.

Prije sastanka članovi Vijeća obišli su Vukovar i arheološki lokalitet Vučedol, kao i memorijalno groblje žrtava iz Domovnskog rata gdje sui položili vijenac.

Boravak u Vukovarsko-srijemskoj županiji nastavljaju u utorak posjetom gradu Iloku.

Hina, 14.11.2005.