x ostalo

Sastanak Uprave projekta ’Ilok-Vukovar-Vučedol’


vrijeme: 14.11.2005. - 15.11.2005.
mjesto: Vukovar, Ilok

Danas u Vukovaru počinje dvodnevni sastanak Uprave arheološkog projekta ’Ilok - Vukovar – Vučedol’, u organizaciji Ministarstva kulture.

Na sastanku će uz sudjelovanje članova Vijeća Projekta - župana Vukovarske –srijemske županije i gradonačelnika Vukovara i Iloka, sudjelovati direktori i članovi Uprave te stručni voditelji i nositelji programa Projekta i predstavnici Fonda za obnovu Grada Vukovara.

Nakon sastanka planiran je obilazak spomeničkih cjelina i arheoloških lokaliteta iz programa Projekta, stoji u priopćenju Ministarstva kulture.