x ostalo

Potrebno je izraditi strategiju obnove i revitalizacije dvoraca


vrijeme: 12.11.2005. - 12.11.2005.
mjesto: Zagreb

Sudionici međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa 'Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima', održanog u Zagrebu, smatraju da je na državnoj razini potrebno izraditi strategiju obnove i revitalizacije dvoraca i sličnih građevina.

U zaključcima skupa, dostavljenim Hini, ističe se kako treba sustavno popisati dvorce, kurije, vile i ljetnikovce u Hrvatskoj te utvrditi njihov broj, stanje i način korištenja.

Kako se napominje, nužno ih je vrjednovati, što će omogućiti usporedbu s europskim sličnim primjerima te utvrditi kriterije za njihovu zaštitu, obnovu i prenamjenu.

Također je važno uskladiti zakone i propise koji se primjenjuju u obnovi graditeljskoga naslijeđa, a prihode od spomeničke rente usmjeriti u obnovu dvoraca.

Važno je dopunom zakona i propisa uvesti porezne olakšice za ulaganja u obnovu dvoraca te uspostaviti suradnju i partnerski odnos države i vlasnika dvoraca u provedbi zajedničkog programa revitalizacije.

Po uzoru na slične institucije u Europi, ističe se, bitno je utemeljiti centar za istraživanje, praćenje obnove i revitalizacije dvoraca, kurija, zamkova, ljetnikovaca i vila.

U zaključcima se također ističe kako je, pod pokroviteljstvom i u suradnji s ministarstvima turizma i kulture, Hrvatskom turističkom zajednicom i županijskim turističkim zajednicama, potrebno pokrenuti marketinški osmišljen projekt sponzoriranih obnova i revitalizacija najvrjednijih dvoraca i ljetnikovaca u Hrvatskoj, poticati njihovo uključivanje u turističku ponudu, te - sudjelujući u različitim europskim projektima - pripremiti se za korištenje europskih pristupnih fondova.

Znanstveno-stručni skup "Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima" održan je 10. studenoga na zagrebačkome Arhitektonskom fakultetu u sklopu međunarodnog projekta "Villas, stately homes and castles - compatibile use, valorisation and creative managment, 2004.-2006."

Hina