" />
natječaj

Europska kulturna fondacija: STEP - stipendije za putovanja


prijava: 31.12.2018.

STEP (Supporting Travel for Engaged Partnerships) je naziv za program dodjele stipendija koje su namijenjene financiranju putnih troškova umjetnicima i djelatnicima u kulturi koji putuju diljem država članica Europske unije i EFTA-e te susjednih zemalja i potiču razvoj društva solidarnosti, jednakosti, sa snažnim osjećajem za socijalnu pravednost. Inicijator ovog programa je Europska kulturna fondacija, uz potporu talijanske fondacije Compagnia di San Paolo.

Kako se prijaviti:

 

Prijavnica, upute i više informacija o natječaju mogu se pronaći na steptravelgrants.eu.

 

Na natječaj se treba prijaviti minimalno 60 dana prije planiranog datuma putovanja.

 

Prijaviti se mogu umjetnici i djelatnici u kulturi koji se bave glazbom, vizualnom umjetnosti, kazalištem, plesom, filmom, dokumentarcima, multimedijom, dizajnom, fotografijom, modom itd.

 

(R.P.B., 17.04.2018)