obavijest

IHJJ: Predstavljanje institutskih izdanja objavljenih u 2017.


vrijeme: 15.03.2018.
mjesto: Zagreb, HKD Napredak, Bogovićeva 1

Na samome kraju Mjeseca hrvatskoga jezika u četvrtak, 15. ožujka 2018. u 13 sati, u Napretkovu kulturnome centru, Bogovićeva 1 u Zagrebu, održat će se predstavljanje izdanja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.  

Riječ je o sljedećim naslovima:

1. Bruno Nahod: O umu stručnjaka (dr. sc. Kristina Štrkalj Despot)

2. Barbara Štebih Golub: Horvatska gramatika J. E. Matijevića (dr. sc. Bojana Schubert)

3. Lički jezikoslovni trolist – Šime Starčević, Fran Kurelac, Ante Starčević (dr. sc. Marijana Horvat)

4. Vuk-Tadija Barbarić: Nastajanje i jezično oblikovanje hrvatskih lekcionara (prof. dr. Mateo Žagar)

5. Lana Hudeček i Milica Mihaljević: Hrvatska školska gramatika (prof. dr. Ante Bežen)

6. Perina Vukša Nahod: Slivanjski govori: fonologija i morfologija (prof. dr. Mate Kapović)

7. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, 14. svezak (dr. sc. Vesna Zečević)

8. Hrvatski jezik, 4. godište (2017.) (Marina Čubrić, prof.)

9. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2017.) (dr. sc. Barbara Štebih Golub)

10. gramatika.hr (dr. sc. Kristian Lewis)

11. aplikacija za pametne telefone "Hrvatski pravopis" (dr. sc. Željko Jozić)

Pozivnica


https://www.facebook.com/events/509040359496983/

(D.H.F., 14.03.2018)