predavanje, tribina

Jezik barokne književnosti u Dubrovniku


vrijeme: 07.02.2018. 18,30 h
mjesto: Dubrovnik

Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku priređuje predavanje sveučilišne profesorice i znanstvenice Sanje Vulić koje će se održati srijedu, 7. veljače, u 18,30 sati, u Čitaonici Narodne knjižnice Grad, s temom 'Jezik barokne književnosti u Dubrovniku'.

Budući da Matica hrvatska od svoga ustanovljenja do danas kontinuirano gradi svoj nacionalni i jezični identitet i ovo predavanje jedno je od nastojanja Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku da hrvatski jezik dobije svoje zasluženo i dostojno mjesto u ovom vremenu i ovom društvu.
 
Dr.sc. Sanja Vulić izvanredna je profesorica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Predaje Hrvatsku dijalektologiju, Jezik Hrvata u dijaspori, Tvorbu riječi u hrvatskom jeziku, Suvremenu hrvatsku književnost u staroj dijaspori, Hrvatski tisak u dijaspori, Čakavsku književnojezičnu baštinu, Hrvatski jezik u 16. stoljeću. Pokrenula je i vodi Međunarodnu ljetnu školu hrvatske kulture i jezika. Držala je gostujuća predavanja na visokoškolskim ustanovama i sveučilištima u Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Bugarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Sloveniji. Autorica je i suautorica šest knjiga, 130 znanstvenih i 246 stručnih radova te oko 400 kraćih radova pretežito popularnoznanstvenoga sadržaja. Izlagala je na 146 znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Uredila je i(li) priredila za tisak 14 knjiga. Piše jezičnu kolumnu u mjesečniku Matica Hrvatske matice iseljenika. Članica je uredništva časopisa Čakavska rič i Modruški zbornik, uredništva kritičkoga izdanja Sabranih djela Milana Begovića te članica Književnoga kruga Split, Matice hrvatske, Katedre Čakavskoga sabora Modruše i Panonskoga instituta.

(R.P.B., 05.02.2018)