" />
natječaj

Natječaj Udruge Lotos i Indijskoga kulturnoga centra za nove programe


prijava: 24.02.2018.

Udruga Lotos i Indijski kulturni centar Zagreb raspisuju natječaj za prijavu programa iz kulture i obrazovanja za godinu 2018./2019. Prijaviti se mogu pojedinci, umjetničke udruge, samostalni umjetnici, kazalištarci, fotografi i mnogi drugi. Rok za prijave je 24. 2. 2018., a prvi rezultati bit će poznati u travnju 2018.

Natječajem se pozivaju umjetnici, udruge i građani Republike Hrvatske da pisanim putem prijave svoje radove o Indiji (plesni nastup, glazbeni nastup, scenski nastup, publikacija, izložba, radionica) za financiranje i izvedbu u 2018./2019. Izvedba radova se treba planirati između 1. 7. 2018. i 31. 3. 2019. 

 

 Radovi koji budu počinjali prije planiranoga roka izvedbe ili nakon planiranoga roka izvedbe neće biti uzeti u obzir. Faze izvedbe i sama izvedba trebaju detaljno biti prikazani (npr. prikupljanje materijala – 7. i 8. mjesec, obrada materijala – 9. mjesec, postavljanje izložbe – 10. mjesec). 

 
Financijski plan treba biti transparentan i jasno poveziv sa stavkama u predloženoj prijavi. Stavke koje se uzimaju u obzir u financijskom planu: autorski honorari za izvođače, tisak/print materijala, nabava materijala za radove, grafička priprema materijala, putni troškovi, prijevod. 

 

Opširnije o propozicijama natječaja…

 

(R.P.B., 22.01.2018)