Grad Supetar - Služba za samoupravu, upravu i opće posloveURL: http://www.gradsupetar.hr

E-mail: grad-supetar@st.t-com.hr
Tel: +385 (21) 75 67 10
Fax: +385 (21) 75 67 12

Adresa:
Grad Supetar - Služba za samoupravu, upravu i opće poslove
Vlačica 5
21400 Supetar
Hrvatska
Pretraži adresar

O adresaru     Napredno pretraživanje