Grad Makarska - Odjel za društvene djelatnostiURL: http://www.makarska.hr

E-mail: drustvene.djelatnosti@makarska.hr
Tel: +385 (21) 60 84 33
Fax: +385 (21) 61 20 46

Adresa:
Grad Makarska - Odjel za društvene djeltanosti
Obala kralja Tomislava 1
21300 Makarska
Hrvatska
Pretraži adresar

O adresaru     Napredno pretraživanje