Grad Ilok - Jedinstveni upravni odjelURL: http://www.ilok.hr/

E-mail: grad-Ilok-gradsko-poglavarstvo@vk.htnet.hr
Tel: +385 (32) 59 29 59
Fax: +385 (32) 59 29 66

Adresa:
Grad Ilok - Jedinstveni upravni odjel
Trg Nikole Iločkog 13
32236 Ilok
Hrvatska
Pretraži adresar

O adresaru     Napredno pretraživanje