Grad Nova Gradiška - Služba za pravne i opće poslove i lokalnu samoupravuURL: http://www.novagradiska.hr/

E-mail: zlatko.zebic@novagradiska.hr
Tel: +385 (35) 36 28 66
Fax: +385 (35) 36 16 79

Adresa:
Grad Nova Gradiška - Služba za pravne i opće poslove i lokalnu samoupravu
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška
Hrvatska
Pretraži adresar

O adresaru     Napredno pretraživanje