Grad Pazin - Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnostiURL: http://www.pazin.hr

E-mail: drustvene.djelatnosti@pazin.hr
Tel: +385 (52) 62 41 11
Fax: +385 (52) 62 41 33

Adresa:
Grad Pazin - Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti
Ulica Družbe sv. Ćirila i Metoda 10
52000 Pazin
Hrvatska
Pretraži adresar

O adresaru     Napredno pretraživanje