Gradsko kazalište Joza IvakićURL: http://www.kazaliste-vinkovci.hr

E-mail: gradsko.kazaliste.vk@vk.t-com.hr
Tel: +385 (32) 33 87 51
Fax: +385 (32) 33 87 52

Adresa:
Gradsko kazalište Joza Ivakić
Hrvatskih žrtava 2
32100 Vinkovci
Hrvatska
Pretraži adresar

O adresaru     Napredno pretraživanje