• HOME
  •  : 
  • ADRESAR
  •  : 
  • KULTURNI CENTRI I PUČKA UČILIŠTA

Centar za kulturu i film "August Cesarec"URL: http://www.centarcesarec.hr

E-mail: ckfac@inet.hr
Tel: +385 (1) 37 75 035
Fax: +385 (1) 37 75 035

Adresa:
Centar za kulturu i film "August Cesarec"
Slovenska 9
10000 Zagreb
Hrvatska
Pretraži adresar

O adresaru     Napredno pretraživanje