• HOME
  •  : 
  • ADRESAR
  •  : 
  • KULTURNI CENTRI I PUČKA UČILIŠTA

Pučko otvoreno učilište "Dr. Ante Starčević" GospićURL: http://www.pou-gospic.hr

E-mail: pucko.otvoreno.uciliste@gs.t-com.hr
Tel: +385 (53) 57 50 55
Fax: +385 (53) 57 32 21

Adresa:
Pučko otvoreno učilište "Dr. Ante Starčević" Gospić
Dr. Franje Tuđmana 5
53000 Gospić
Hrvatska
Pretraži adresar

O adresaru     Napredno pretraživanje