• HOME
  •  : 
  • ADRESAR
  •  : 
  • KULTURNI CENTRI I PUČKA UČILIŠTA

Pučko otvoreno učilište KrapinaURL: http://www.krapina.net

E-mail: pou-krapina@kr.t-com.hr
Tel: +385 (49) 37 05 61
Fax: +385 (49) 37 08 21

Adresa:
Pučko otvoreno učilište Krapina
Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13
49000 Krapina
Hrvatska
Pretraži adresar

O adresaru     Napredno pretraživanje