• HOME
  •  : 
  • ADRESAR
  •  : 
  • KULTURNI CENTRI I PUČKA UČILIŠTA

Centar za kulturu grada KrkaE-mail: kultura@gradkrk.net
Tel: +385 (51) 22 00 41
Fax: +385 (51) 22 00 41

Adresa:
Centar za kulturu grada Krka
Trg Sv. Kvirina 1
51500 Krk
Hrvatska
Pretraži adresar

O adresaru     Napredno pretraživanje