predstavljanje, financiranje

Objava rezultata 'Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu'


vrijeme: 21.12.2017.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske počelo je na svojim mrežnim stranicama objavljivati rezultate 'Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu', kojim se iz proračunskih sredstava financiraju djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.
 

Godišnji javni poziv bio je otvoren i programima i projektima koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

 

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imali su samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

 

U skladu s ciljem potpune transparentnosti natječajnog postupka, Ministarstvo kulture uz odobrene programe i projekte paralelno objavljuje i one odbijene. Kao i prošle godine nastavlja se s praksom što ranijeg objavljivanja rezultata natječaja za sve kulturne djelatnosti kako bi se olakšalo planiranje i realizacija projekata koji će biti financirani u 2018. godini.

 

>>> Financiranje programa

 

(R.P.B., 21.12.2017)