obljetnica, proslava, okrugli stol

U fokusu: Knjižnica i čitaonica POUZ


vrijeme: 07.12.2017.
mjesto: Zagreb, POUZ, Ulica grada Vukovara 68

Povodom obilježavanja 110 godina Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, pokrenut je projekt POU Zagreb – sinteza kulture, arhitekture i dizajna autorice dr. sc. Ive Ceraj koji će se u formi niza okruglih stolova održavati u različitim dijelovima zgrade... Prvi okrugli stol, pod nazivom „U fokusu: Knjižnica i čitaonica“, uslijedit će se 7. prosinca od 18 sati. 

Zgrada Pučkog otvorenog učilišta Zagreb djelo je arhitekata Radovana Nikšića i Ninoslava Kučana, te arhitekta i dizajnera Bernarda Bernardija, autora oblikovanja opreme i pokretnog mobilijara. Utemeljena na vrhunskim postulatima europske moderne, zgrada je po realizaciji nagrađena prestižnom Nagradom grada Zagreba za najbolje arhitektonsko ostvarenje, interijer i opremu 1961. godine. Godine 2011. obilježena je 50. obljetnica zgrade jubilarnim brojem časopisa 15 dana, ilustriranog časopisa za umjetnost i kulturu POUZ-a, čije su zlatne korice okupile članke o kulturnom značaju ovoga zdanja zagrebačke moderne arhitekture i dizajna. Tom prilikom održan je inicijalni okrugli stol s kojeg je odaslan apel za prepoznavanje i očuvanje svih vrijednosti zgrade. Nastavno tome, povodom obilježavanja 110 godina Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, pokrenut je projekt Pučko otvoreno učilište Zagreb – sinteza kulture, arhitekture i dizajna autorice dr. sc. Ive Ceraj koji će se u formi niza okruglih stolova održavati u različitim dijelovima zgrade. Na taj način, mobilnim i uvijek novim mjestom održavanja, naglasit će se najvažnije prostorno-sadržajne cjeline ove zgrade i njena interijera kao vrhunskog primjera total-dizajna koji pripada najboljim izričajima europskog modernizma.

Prvi okrugli stol pod nazivom „U FOKUSU: KNJIŽNICA I ČITAONICA“ posvećujemo sjeverozapadnom krilu zgrade gdje se u prostoru prizemlja i prvog kata nalazi mjesto koncentracije, oplemenjeno funkcionalnim i bezvremenskim Bernardijevim dizajnom, skladno uklopljenim u fluidan, dvoetažni prostor arhitekta Radovana Nikšića. Nezaobilazna je uloga časopisa 15 dana koji Centar za kulturu tadašnjeg Radničkog sveučilišta počinje izdavati 1957. godine u cilju promicanja novih, interdisciplinarnih tema: kazališta i filma, književnosti i glazbe, moderne umjetnosti i industrijskog oblikovanja. Revalorizacija sadržajnih, kulturoloških, arhitektonskih i oblikovnih vrijednosti knjižnice i čitaonice, a potom i daljnjih revitalizacijskih zona zgrade kao mjesta kulturne memorije, poticaj je otvaranju novih mogućnosti čuvanja i unaprjeđenja arhitektonske i dizajnerske baštine. Na taj način, Pučko otvoreno učilište Zagreb priključuje se hodu prema ostvarenju ciljeva Europske godine kulturne baštine 2018. Postavljeni izazovi poput prepoznavanja i jačanja osjećaja pripadnosti zajedničkom europskom prostoru, podizanja svijesti o zajedničkoj povijesti i vrijednostima, te upoznavanja i razumijevanja europske kulturne baštine kao zajedničkog resursa, zajednički su horizonti koji traže, te kojima pripada i naš doprinos.

PROGRAM:

18.00   Ivan Šutalo,  dipl. ing.
ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Zagreb
„110. obljetnica Pučkog otvorenog učilišta Zagreb“
18.10   Zora Popovčić, prof.
voditeljica Knjižnice Pučkog otvorenog učilišta Zagreb
„Knjižnica i čitaonica Pučkog otvorenog učilišta Zagreb“
18.20   Akademik Tonko Maroević
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
„Pitanje čitanja, riznice knjižnica“
18.30   Ružica Kovačević, prof.
„Časopis 15 dana ili kako preživjeti 60 godina“

18.40   Stanka za kavu

18.50   Akademik Andrija Mutnjaković
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
„Kultura stanovanja i Likovno oblikovanje upotrebnih predmeta (1959.-1961.) –
dvije rubrike u listu 15 dana“
19.00   dr. sc. Iva Ceraj, kustosica
Hrvatski muzej arhitekture HAZU, Zagreb
„Okrugli stol ispod svjetlosnih kupolâ knjižnice –
zagovor očuvanju dizajnerske baštine modernizma“
19.10   Ivana Haničar, d.i.a.
„Čitanje vrijednosti zgrade Pučkog otvorenog učilišta Zagreb kao kulturnog dobra“
19.20   Diskusija i zaključci
19.30   Uručenje prigodnog poklona Knjižnice POUZ akademiku Andriji Mutnjakoviću:
zbir časopisa 15 dana s autorskim prilozima (1959.-1961.)

https://www.facebook.com/pouzagreb/

 

(D.H.F., 05.12.2017)

Tagovi: pouz