izložba

Otvorenje izložbe "Na obalama Jadranskoga mora - slikarstvo krajolika na prijelomu 19. i 20. stoljeća"


vrijeme: 16.11.2017. - 16.11.2017.

Otvorenje izložbe "Na obalama Jadranskoga mora - slikarstvo krajolika na prijelomu 19. i 20. stoljeća" otvara se u Modernoj galeriji (19 sati, Hebrangova 1).

Izložba obuhvaća djela vodećih talijanskih slikara s prijeloma 19. u 20. stoljeće (Telemaco Signorini, Ciardi Guglielmo, Gennaro Favai, Guido Cadorin i dr.) iz uglednih muzejsko-galerijskih institucija u Italiji, a odabrana su i remek–djela hrvatskih umjetnika, od Nikole Mašića i Ferde Quiquereza do Mate Celestina Medovića i Emanuela Vidovića.