natječaj

Otvoreni poziv za objavu radova u e-knjizi projekta PAIC - Participativna umjetnost za nevidljive zajednice


vrijeme: 02.11.2017.
prijava: 20.11.2017.

Međunarodni projekt PAIC odgovara na potrebe zajednice kreiranjem umjetničkih metodologija i izgradnjom kapaciteta umjetnika i zajednica, s ciljem uspostavljanja platforme za razmjenu i otvorenu komunikaciju u području participativne umjetnosti. Pozivaju se stručnjaci iz različitih disciplina, uključujući umjetničku praksu / teoriju /povijest / kritiku; sociologiju, psihologiju i druga relevantna područja da prijave svoje radove. Posebice se potiče interdisciplinarni pristup.

Mole se zainteresirani da pošalju sažetke tekstova koji će biti razmotreni za objavu u e-knjizi, i to na jednu od navedenih tema:

- alati i metode u praksi participativne umjetnosti
- komunikacija umjetnika, medijatora i zajednice
- transformativni potencijal participativne umjetnosti
- psihološki i sociološki aspekt participativne umjetnosti
- povijest i/ili kritika participativne umjetnosti
- strateški aspekti participativne umjetnosti i njezin mogući utjecaj na kreiranje politika
- različiti aspekti i koncepti participacije

Prijedlozi mogu uključivati, no nisu ograničeni na sljedeće formate: istraživački članci, osobni osvrti, kreativni rad, (vizualni) eseji, studije slučaja projekta ili inicijativa sa uključenim tekstom  (dokumentarci, eksperimentalni filmovi), video radovi itd..

Za sve aspekte kompozicije teksta, mediografije i formatiranja, molimo konzultirajte Chicago Manual of Style www.chicagomanualofstyle.org.

Zahtjevi za predaju radova:

Sažetak (200-400 riječi) na engleskom jeziku treba predati do 20. studenog 2017. godine na e-mail adresu info@paic-project.eu. PAIC-ov odbor** odabrati će sažetke koji će biti objavljeni u e - knjizi. Molimo uzmite u obzir da PAIC ne garantira da će bilo koji predani materijal biti objavljen u e - knjizi, s obzirom da će svi predani radovi proći selekciju Odbora. Svi autori bit će obaviješteni o odluci do 5. prosinca 2017. Sažetak također može sadržavati (reference na ) vizualni materijal ili materijal u drugim medijima.

Finalni radovi koje će odabrati Odbor trebali bi sadržavati između 400 i 4000 riječi ili ekvivalentni vizualni ili drugi  medijski sadržaj. Svi sadržaji trebaju biti dostavljeni u Word formatu (.doc or .docx) i predani u jedinstvenoj datoteci u privitku e - maila, na info@paic-project.eu do 15. travnja 2018. godine. Vizualni materijal treba biti dostupan putem linka.

U svim aspektima tekstualnog sastavljanja i oblikovanja molimo da koristite Priručnik Chicago stila (The Chicago Manual of Style - CMS) www.chicagomanualofstyle.org.

*O e - knjizi:
Predviđena poglavlja e - knjige:

• uvod u participativnu umjetnost i PAIC projekt
• kulturne, sociološke i psihološke implikacije participativne umjetnosti
• politike i strategije participativne umjetnosti
• povijest participativne umjetnosti
• teorije participativne umjetnosti
     o postojeće teorije
     o model PAIC -a
• praksa participativne umjetnosti
     o europske i svjetske studije slučaja
     o studije slučaja PAIC-ovih radionica
• odabrane teme unutar participativne umjetnosti i koncepta participacije
• participativna umjetnost u edukaciji
• participativna umjetnost u istraživanju
• toolbox participativne umjetnosti (odabrane metode i alati)
• naučene lekcije iz PAIC – a
• zaključci

E-knjiga će biti objavljena u studenom 2018. godine.

Potvrđeno je da će svoje priloge e - knjizi dati i relevantni stručnjaci:  Airan Berg, Annie Abrahams, Daniel Brasila, François Matarasso, Jackie Shaw, Judit Font, Kenneth A. Balfelt, Milena Dragićević Šešić, Paul Collard, Randall Packer i ostali teoretičari i praktičari participativne umjetnosti.

E - knjiga će biti dostupna i svi sadržaji biti će u skladu sa licencom Creative Commons ShareAlike 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

**Odabir radova
*članovi PAIC ovog odbora
Irena Sertić, MA, Omnimedia, voditeljica PAIC projekta, urednica (Hrvatska)
Peter Purg, PhD, Univerza v Novi Gorici, znanstvenik i umjetnik (Slovenia)
Kristina Steinbock, MFA, Soro Kunstmuseum, umjetnica (Danska)
Ramon Parramon, PhD, ACVic, (Umnetnički centar, Vic), kustos (Spain)
Milena Dragićević Šešić, PhD, Univerzitet umetnosti u Beogradu, znanstvenica (Srbija)
Daniela Brasil, PhD, Graz University of Technology, umjetnica i znanstvenica (Austrija)

O projekt u PAIC:
Participativna umjetnost za nevidljive zajednice (PAIC) je projekt koji podržava Europska komisija i koji uključuje profesionalce i zajednice iz Hrvatske, Slovenije, Danske i Španjolske. Zasnovan je na prepoznavanju i odgovaranju na potrebe zajednice korištenjem umjetničkih metodologija, s ciljem izgradnje kapaciteta umjetnika i zajednice. Cilj je stvoriti platformu za kreativnu razmjenu  i otvorenu komunikaciju organiziranjem radionica, prezentacija i lokalnih foruma, poticanjem kreativne i otvorene komunikacije. Umjetnost i kultura su pri tome shvaćeni kao ključni čimbenik socijalne pravde i jednakosti, koji povezuje članove zajednice, umjetnike, kreativne djelatnike i kulturne operatere. Više na www.paic-project.eu.
 

(D.H.F., 02.11.2017)

Tagovi: paic