obavijest

Predstavljanje pretiska knjige 'Artikuli ili Deli stare krstjanske vere'


vrijeme: 31.10.2017.
mjesto: Zagreb, NSK, Hrvatske bratske zajednice 4

Faksimilno izdanje Artikuli ili Deli stare krstjanske vere (Articvli oli Deili te prave stare vere kerszhanske) s transliteracijom bit će predstavljeno u utorak, 31. listopada 2017. godine u 12 sati, u predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, povodom obilježavanja 500. obljetnice Reformacije. 


Knjiga Artikuli ili Deli stare krstjanske vere tiskana u Urachu 1562. godine jedno je od najzanimljivijih djela spomenute protestantske tiskare. Riječ je o znamenitoj Trubarovoj redakciji Augsburške vjeroispovijesti koja je otisnuta na glagoljici i prevedena na hrvatski jezik, a autor joj je Philipp Melanchthon, profesor Novoga zavjeta na Sveučilištu u Württembergu te bliski Lutherov prijatelj. Knjiga je u obliku osmine te obuhvaća 124 lista, odnosno 248 stranica. Uz transliteraciju na dnu stranica, ponuđena je poneka razlika koja obilježuje usporedno ćiriličko izdanje te je tom usporedbom zapravo postignuta i visoka strukovna vrijednost.

Po svojoj se važnosti u kulturološkom i u filološkom smislu Artikuli (1562.) uvrštavaju u najviši registar onodobne tiskarske produkcije. I otisnuti su, i to u oba izdanja – glagoljskom i ćirilskom, još u prvoj fazi tiskarskog djelovanja u Urachu, kada i prvi dio Novog testamenta, u vremenu kada je posve vrijedilo uvjerenje da će Božja riječ i protestantski program doprijeti među južne Slavene sve do Carigrada.

Transliteraciju knjige odradio je tim znanstvenika s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u čijem su sastavu urednik prof. dr. sc. Mateo Žagar, Blanka Ceković, Ivana Eterović i Tanja Kuštović, uz recenziju akademika Stjepana Damjanovića i akademkinje Anice Nazor. Na predstavljanju će govoriti urednik izdanja prof. dr. sc. Mateo Žagar, recenzentica akademkinja Anica Nazor, akademik Josip Bratulić i dr. sc. Stanko Jambrek, a okupljene će na početku predstavljanja pozdraviti glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dr. sc. Tatijana Petrić i dekan Visokoga evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku prof. dr. sc. Peter Kuzmič. Nakladnici su Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku.

Nakladnički projekt objavljivanja faksimilnoga izdanja glagoljskih Atikula dio je projekta Hrvatska glagoljica koji provodi Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu sa suradnim ustanovama, poput Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Staroslavenskoga instituta i dr., kojima je svrha na jedno mjesto okupiti djela hrvatske glagoljske baštine u tiskanome i elektroničkome obliku. Prethodno je uspješno izveden dio koji se odnosi na pretisak Kožičićeva Misala iz 1531. s transliteracijom i kritičkim osvrtom, a uz Artikule, u tijeku je priprema transliteracije senjskoga Korizmenjaka iz 1508. godine. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu digitaliziran je cjelokupni izvorni materijal te su grafički pripremljeni pretisak i transliteracija. Zahtjevan posao tiska i uveza odradila je tiskara ITG d. o. o.

www.nsk.hr

(D.H.F., 26.10.2017)