najave

'Svjetlo i voda!' u dijalogu sa publikom u Rijeci


vrijeme: 16.09.2017.
mjesto: Rijeka; Filodrammatica, Korzo 28, I kat

Projekt 'Svjetlo i voda' se provodi u partnerstvu sa platformom Clubture, a nastaje u suradnji tri organizacije.  Nakon završene mini rezidencije i kreativnog procesa rada u Karlovcu, te predstavljanja ideja i smjernica rada projekta u sklopu izložbe pod nazivom 'Nova Atlantida zvuka' u Zagrebu, umjetnička i suradnička ekipa projekta gostuje u Rijeci 16. rujna.

Novi rad multidisciplinarnog suvremenog projekta nastaje u kolaboraciji stručnjaka iz raznih disciplina. Projekt provodi Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E. iz Karlovca u koprodukciji sa organizacijom Udruga za razvoj ''uradi-sam'' kulture – Radiona  i partnerskom organizacijom iz Rijeke ''Prostor Plus''. Rad projekta/predstave/instalacije inspiriran je idejama: svjetlosti, vode, energije i snage zapažanja. Inspiracije i kreacije nastaju i na osebujnim karlovačkim lokacijama uz samu rijeku. Pričama, istraživanjima i novim kolaboracijama ovaj projekt otvara nove vidove komunikacije suvremenog umjetničkog produkcijskog stvaralaštva s publikom, lokacijama stvaralaštva te svim sudionicima uključenim u rad.
 
Kreativni tim ujedno je i izvođački tim partnerskih organizacija Free Dance i Radiona koji koprodukcijski zajednički rade na stvaralačkom procesu, dok je partnerska organizacija Prostor Plus u samom činu kreacije ''vanjsko oko'' suradnje. Zajednička ideja uključivanja javnosti u prezentacije i proces rada odvija se u svim gradovima.
Prikupljenim rezidencijalnim, istraživačkim, improvizacijskim, izložbenim i otvorenim pristupima kreativnog procesa izvedba rada u nastajanju u Rijeci održat će se sa popratnim sadržajima nakon izvedbe; susret i razgovor publike i kreativnog tima predstave.
 
Faze projekta 'Svjetlo i voda'
 
Lipanj
• 15. - 18.06.2017.
Mini rezidencija - Istraživanje i prezentacija rada rezidencije u Karlovcu.
 
Lipanj do listopad
• Uradi sam – Pendulum – Izrada scenografije i instalacije (inspirirano učilima i instrumentima u fizici)
• 09.09.2017. - Prezentacija dokumentacije i otvoreno izlaganje ideje predstave.
 
"Svjetlo i Voda!" u dijalogu sa publikom u Karlovcu, Rijeci i Zagrebu
16.09.2017. Rijeka, izvedba rada u nastajanju @ Filodrammatica
30.09.2017. Karlovac, izvedba rada u nastajanju @ Aquatika-Slatkovodni akvarij
28.10.2017. Zagreb, izvedba @ Tehnički muzej Nikola Tesla
 
Listopad
• 11.10. - 15.10.2017.
Gostovanje na 25. međunarodnom festivalu suvremenog plesa Quinzena de Dança de Almada - International Dance Festival, Portugal
 
Umjetnički, kreativni, izvođački i suradnički tim
•             Melita Spahić Bezjak -  plesna umjetnica/ koregrafkinja
•             Maja Drobac -  plesna umjetnica
•             Nives Soldičić – plesna suradnica u kreativnom procesu
•             Ana Horvat -  glazbena umjetnica
•             Valent Samardžija – glazbeni umjetnik
•             Deborah Hustić -  glazbena i medijska umjetnica
•             Marina Petrović – DIY umjetnica
•             Majda Džanić Bogojević -  video i tehnologija
•             Saša Bogojević -  dizajner rasvjete
•             Denis Stošić -  fotografija
•             Ivana Slunjski -suradnica za dokumentaciju projekta
 
Ukratko o ideji predstave 'Svjetlo i voda'
"...naučite zapažati pojave u prirodi, ona vam daje odgovore na sva pitanja." (Nikola Tesla)
 
Upravo te riječi i njegovo nastojanje da um i tijelo dovede do savršenstva protkani simbolikom dviju konstanti koje ga cijeli život inspiriraju: svjetlo i voda, dale su nam inspiraciju za osmišljavanje novog projekta i plesne predstave "Svjetlo i voda". 

Koncept projekta propitkuje slobodu tijela i uma povezanih prirodom te snagu slobode pokreta. Svjetlost, voda, energija i snaga zapažanja doživljena pokretom, stavljaju tijelo u poziciju provoditelja energije. 

Istraživanjima i novim kolaboracijama ovaj projekt otvara nove vidove komunikacije suvremenog umjetničkog produkcijskog stvaralaštva s publikom, lokacijama stvaralaštva te svim sudionicima uključenim u rad.

Na osebujnim karlovačkim lokacijama uz same rijeke, koje su bile velika inspiracija i samom Nikoli Tesli, umjetničkim istraživanjem teži se pronalasku novih plesnih, zvukovnih i vizualnih refleksija. Metaforičkim frekvencijama tijela, pokreta i zvuka prate se i međuodnosi medija izražavanja. Ovaj multidisciplinarni suvremeni projekt donosi ne samo novo umjetničko djelo, već i novo propitkivanje izvođača i publike te stremi pronalasku inovativne ideje na temelju čovjeka koji je obasjao svijet!

Projekt se provodi u partnerstvu s platformom Clubture, udrugom za razvoj "uradi-sam" kulture -  Radiona te udrugom za scenske umjetnosti Prostor Plus a uz financijsku podršku Ministarstva Kulture RH, Grada Zagreba, Nacionalne zaklade, Grada Karlovca i Zaklade "Kultura nova".

(R.P.B., 15.09.2017)