natječaj

Fotonatječaj 'Sjećanja jedne šume' udruge Foliot


prijava: 10.09.2017.
mjesto: Matulji

Udruga Foliot – Centar za djecu i mlade Matulji poziva mlade fotografe amatere u dobi od 16 do 25 godina da se prijave na fotonatječaj 'Sjećanja jedne šume' do 10. rujna 2017.!

Tematika fotonatječaja jest šuma kojom Udruga želi osvijestiti važnost šuma u životu zajednice, potaknuti na brigu o šumama te potaknuti na aktivan boravak u prirodi. Suočeni s brojnim požarima šuma, neizmjerno je važno poticati zajednicu na brigu o šumi i odgovorno ponašanje u prirodi što je ujedno i cilj fotonatječaja. Pozivamo prijavitelje da fotografijom pokušaju izraziti životni vijek šume, stanovnike šume i njezina "sjećanja", odnosno tragove života, ne samo pejzažnom fotografijom, nego i konceptualnom, portretnom, itd. Neka fotografija ovjekovječi tajne koje šuma skriva - njezinu ljepotu i važnost, ali i probleme s kojima se šuma susreće posebice uzrokovanima ljudskim faktorom.
 
Natječaj je otvoren od 10. kolovoza do 10. rujna, a prijavitelji mogu poslati tri (3) fotografije u digitalnom obliku na adresu elektroničke pošte Udruge (udruga@foliot.hr). Nakon zatvaranja natječaja članovi komisije izabrat će tri najuspješnija rada te sedam pohvaljenih. Nagrađeni i pohvaljeni radovi izložit će se na izložbi koja je planirana do kraja rujna o čemu će javnost i mladi fotografi biti pravovremeno obaviješteni.
 
Više informacija o natječaju (uvjete i prijavnicu) možete pronaći na www.foliot.hr ili na FB profilu Udruge.
 
Fotonatječaj dio je projektnih aktivnosti projekta Lutonjica (mala ljetna eko škola) koji se provodi uz potporu Primorsko-goranske županije.

(R.P.B., 31.08.2017)