izložba

Emil Robert Tanay: 'Motivi otoka Hvara'


vrijeme: 06.07.2017. 21 h
mjesto: Stari Grad; Crkva Svetoga Jerolima

Otvorenje izložbe akademskog slikara, prof. Emila Roberta Tanaya, održat će se u četvrtak, 6. srpnja, u 21 sat, u autentičnom ambijentu drevne crkve Svetoga Jerolima, u Starom Gradu na otoku Hvaru. Prof. Tanay izlaže ciklus 'Motivi otoka Hvara' nastao u krugu od samo nekoliko kilometara od galerije u kojoj izlaže.

Predgovor:

Akvareli i ulja na platnu slikara Emila Roberta Tanaya, pokazuju svestranost umjetnika koji je u potpunosti u skladu sa svojim medijima. Izložene slike čine raspon od apstraktnih i ekspresionističkih radova pa sve do topografskih pejsaža u harmoničnim akordima boja, a svi radovi nedvojbeno su djelo pažljive ruke Emila Roberta Tanaya.

Tematske kompozicije često se ponavljaju u umjetnikovim radovima koji su izloženi ovdje: masline na otoku Hvaru i gradski krajobrazi Starog Grada. Zanimljivo je napomenuti koliko je zaseban svaki rad s obzirom na ponavljanje kompozicije. Međutim, nije scena ili objekt sveobuhvatan sadržaj ovih slika. Umjesto toga, Emil Robert Tanay je slikar svijetla i vremena, topline i hladnoće. Uistinu je lijepo obratiti pažnju na suptilne varijacije tona na slikama mora koje ukazuju na promjenu sunca, od zore do sumraka.

Također, gradski krajobrazi Starog Grada ukazuju na blistave pastelne boje koje se stapaju s kamenim zidovima tijekom ljetnih jutara, i duboke zelene i plave boje večeri koje se očituju između borova i Jadranskog mora. Ovi akvareli su postignuti velikim razumijevanjem medija. Kist, boja i papir su jednaki alati koji dopuštaju da se spontanost i živahnost vode stope s izuzetnom primjenom boje autora. Ulja na platnu su jednako izražajna – tu je težina medija korištena kako bi stvorila teksturu i dramu na platnu. Masline naslikane tijekom podnevnog ljetnog sunca zrače kroz bljeskove crvene boje i zamagljene oblike, izražavajući jasnoću koncepta.

Rebecca McKay

(R.P.B., 05.07.2017)

Tagovi: izložba, hvar