konferencija, znanstveni skup

11. međunarodni znanstveni skup ikonografskih studija: Ikonoklazam i ikonofilija


vrijeme: 01.06.2017. - 02.06.2017.
mjesto: Rijeka

Centar za ikonografske studije Filozofskog fakulteta u Rijeci i Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik Sveučilišta u Zagrebu organiziraju Jedanaesti međunarodni znanstveni skup ikonografskih studija, 1. i 2. lipnja na Filozofskom fakultetu u Rijeci - dvorana 006. Tema je ovogodišnjega skupa Ikonoklazam i ikonofilija.

Skup se održava u suorganizaciji nekoliko europskih institucija: Sveučilišta u Ljubljani, Hebrejskog Sveučilišta u Jeruzalemu, Papinskog sveučilišta Gregoriana i La Sapienza u Rimu i Studija teologije u Rijeci Sveučilišta u Zagrebu. Neposredni povod ovome skupu je obilježavanje 500. obljetnice Lutherovih teza i početka Reformacije, koja će snažno obilježiti razvoj crkvene povijesti u Europi, ali i umjetnička zbivanja i odnos prema značenju i ulozi “slike“ u europskom društvu, naslanjajući se na ranija tumačenja, kontroverze i dispute. Također, značaj ove teme svakodnevno potvrđuju događanja vezana uz jačanje ikonoklastičkih pokreta širom svijeta, a ponajprije ona povezana s djelovanjem radikalnih islamističkih struja.
 
Skup okuplja tridesetak priznatih međunarodnih znanstvenika koji će raspraviti pitanja vezana uz ikonoklazam kao jedan od vodećih fenomena u vizualnim umjetnostima u povijesti ali i danas.
 
Na skupu će se raspravljati o metodološkim problemima u disciplini pogotovo u odnosu između ikonografije i ikonologije, o novim perspektivama u ikonografskim studijima, o odnosu ikonologije i povijesti odnosno povijesti umjetnosti, o problemu interpretacije likovnih djela kroz povijest – kako u stvari treba tumačiti „slike“, o odnosu riječi i slike, postoje li granice o povezivanju i uspostavljanju odnosa između tekstualnih predložaka i likovnih djela, te o recentnim ikonografskim i ikonološkim interpretacijama konkretnih umjetničkih djela.

(R.P.B., 29.05.2017)