konferencija, znanstveni skup

'Baštinska kultura i digitalna humanistika: sprega starog i novog'


vrijeme: 19.05.2017. - 20.05.2017.
mjesto: Osijek

U petak i subotu, 19. i 20. svibnja, Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera domaćin je Međunarodne interdisciplinarne znanstvene konferencije 'Baštinska kultura i digitalna humanistika: sprega starog i novog'.

Skup je suorganiziran uz pomoć Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu te partnersku potporu osječkog  Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Umjetniče akademije, Gradske i sveučilišne knjižnice i Muzeja Slavonije, kao i subotičkog Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i Franjevačkog samostana svetog Mihovila, a odvija se unutar projekta Digitalizacija baštinskih knjižničnih  fondova: naša nužnost i obveza, kojeg financira europski konzorcij Digitalne istraživačke infrastrukture za umjetnosti i humanistiku (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, DARIAH-EU ERIC).
 
Opširnije…


(R.P.B., 17.05.2017)