x ostalo

Završila ovogodišnja arheološka istraživanja Vučedola


vrijeme: 24.09.2005. - 24.09.2005.
mjesto: Vukovar
organizator: Gradski muzej Vukovar, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski restauratorski zavod i Arheološki muzej iz Zagreba

Na arheološkom lokalitetu Vučedol, kod Vukovara, u petak, 24. rujna završena su ovogodišnja arheološka istraživanja koja na tom prapovijesnom lokalitetu zajednički provode Gradski muzej Vukovar, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski restauratorski zavod i Arheološki muzej iz Zagreba, pod stručnim vodstvom prof. dr. Aleksandra Durmana.

Ovogodišnja istraživanja na Vučedolu koja su trajala u mjesecu rujnu, obuhvatila su istraživanja sonde I. na dubini od tri metra u sloju tzv. badenske kulture (3.500. do 3.200. godine prije Krista) i tzv. starčevačke kulture (6.000 godina prije Krista), te sonde II. u kojoj su na dubini od 60 centimetara pronađeni tragovi kuća vučedolske kulture (3.000. do 2.400. godina prije Krista), izvijestio je prof. Durman. Iako je bilo predviđeno da se ove godine i završe istraživanja sonde I. u kojoj su iskapanja započela još 1987. godine, to se nije dogodilo jer su istraživanje omele česte kiše, rekao je dr. Durman. Ovogodišnja arheološka istraživanja na Vučedolu obavljena su u sklopu projekta "Istraživanja, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol" od 2005. do 2008. godine, koje financiraju Vlada RH i Razvojna banka Vijeća Europe.
U povod završetka ovog dijela arheoloških istraživanja na Vučedolu Zagrebačka filharmonija je u petak navečer održala koncert u vukovarskoj župnoj crkvi sv. Filipa i Jakova. Pod ravnanjem dirigenta Ivana Repušića i uz nastup solista na violini, Ive Dropulića, članovi Zagrebačke filharmonije izveli su 2. koncert za violinu i orkestar u e-molu opus 64 Felixa Bartholdyja-Mendelssohna te 9. simfoniju u e-molu opus 95 iz Novog svijeta Antonina Dvoraka.Hina