izložba

More Clay Less Plastic


vrijeme: 03.05.2017. - 05.05.2017.19,00
mjesto: Zagreb; Cekate, Galerija Modulor

Danas, 3. svibnja, s početkom u 19 sati, otvara se putujuća izložba keramičara iz cijelog svijeta pod nazivom More Clay Less Plastic, a ovom prilikom, u Galeriji Modulor, pridružuje se i čitav niz keramičara iz Hrvatske.

U sklopu izložbe pokretačica projekta iz Italije, Lauren Moreira, održat će i radionicu za djecu, 4. 5.2017. od 17 sati, u trajanju od dva sata.

Postav izložbe: Lauren Moreira i Lidia Boševsk

Autori iz Hrvatske: Nada Benc Štuka, Martina Franić, Lidia Boševski, Vicki Chaffin Vrkljan, Ljubica Lovrenčić, Narcisa Glažar, Renata Trifunović, Gordana Horvat, Danijela Pičuljan , Snježana Pokos Vujec, Marica Gašpar, Ena Čuček, Marina Mijatović, Karla Rakuljić, Biljana Svorcan, Ljiljana Petriška , Marita Burić Teskera, Sandra Vitez, Jadranka Vilus, Igna Bošnjak, Sanja Matovina - Lulić ,Ines Dabić Sanja Lovrenčić, Katia Buneta, Slavenka Baković , Karmen Šarman, Štefanija Baranašić, Laura Rainbow, Vlatka Vidović, Martina Muraro, Consuelo Palma, Danijela Pešut, Branko Šupica, Nataša Ninić
 
Pokret MORE CLAY LESS PLASTIC koji je pokrenula keramičarka Lauren Moreira/ Italija , provodi se kroz putujuću izložbu, prezentaciju projekta, edukaciju djece, radionice...i na taj način pridonosi svjesnosti o tome kako smanjiti upotrebu plastike.

(M.K., 03.05.2017)