konferencija, znanstveni skup

Međunarodna konferencija 'Sigurnost povijesnih gradova' 2017.


vrijeme: 31.03.2017. - 01.04.2017.
mjesto: Split

Od 31. ožujka do 1. travnja 2017. u Splitu se održava Međunarodna IPA SD - HUPG konferencija 'Sigurnost povijesnih gradova'. Glavna tema konferencije odnosi se na postizanje i očuvanje sigurnosti u povijesnim gradovima Europe i svijeta. 

Sigurna svakodnevica osnovna je potreba s ključnim utjecajem na ocjenu kvalitete života u svakoj lokalnoj zajednici. Hrvatska udruga povijesnih gradova (HUPG) i International Police Association – Regionalni klub IPA splitsko dalmatinska (IPA SD), organiziraju skup stručnjaka, znanstvenika, praktičara sa iskustvima u organizaciji i unaprjeđenju sigurnosti kao obavezne sastavnice kvalitetnijeg življenja, posebno u sredinama sa prepoznatljivim arhitektonskim i povijesnim naslijeđem.

Brojni su primjeri rizika i neprihvatljivih događaja koji izravno napadaju sigurnost same kulturne baštine, nanose materijalne štete, ugrožavaju zdravlje i imovinu gostiju i domaćina. Nasuprot tomu, postoje vrijedne ideje i praksa koja pomaže očuvati vrijednosti povijesnog nasljeđa, potaknuti održivi razvoj utemeljen na suživotu prošlosti i današnjice vodeći pri tom računa o sigurnosti sviju.

Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva kulture, Ministarstva turizma te Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Program konferencije

(D.H.F., 27.03.2017)