obljetnica, proslava

Dan europske baštine u Krapju


vrijeme: 17.09.2005. - 17.09.2005.
mjesto: Krapje

U posavskom selu Krapju na Lonjskom polju u subotu, 17. rujna obilježava se dan europske baštine. Organizatori ove priredbe su Ministarstvo kulture, Općina Jasenovac, JU 'Park prirode Lonjsko polje' i Turistička zajednica općine Jasenovac te suorganizatori Mjesni odbor Krapje, DVD Krapje i Udruga žena 'Posavka'.

Dani europske baštine jedan su od glavnih elemenata međuvladinog radnog programa, a kojega je pripremio Komitet za kulturnu baštinu Vijeća Europe. Ti dani se u europskim zemljama održavaju, počevši od 1991., svake godine u mjesecu rujnu.
Inicijativi Vijeća Europe 1995. pridružila se i Hrvatska, a glavni nositelj proslave bila je tadašnja Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine. Za središnju proslavu izabrano je posavsko selo Krapje, koje je tom prigodom proglašeno i selom graditeljske baštine.
Smisao manifestacije je povezivanje europskih zemalja putem kulturno-povijesnih vrijednosti kao zajedničkoga kulturnog nasljeđa našeg kontinenta. Svakako, važan cilj manifestacije je širiti znanje i svijest, kako o vlastitom kulturnom nasljeđu, tako i o vrijednostima drugih kultura, mogućim interakcijama, toleranciji i poštivanju.
Ove godine Dani europske baštine bit će obilježeni bogatim programima u više gradova.

Program (word dokument, 46,08 kb)