natječaj

Natječaj za haiku poeziju


vrijeme: 28.02.2017.
prijava: 31.3.2017..
organizator: JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, Samobor i Udruga ''Tri rijeke'' HPOI, Ivanić-Grad

JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, Samobor i Udruga 'Tri rijeke' HPOI, Ivanić-Grad otvaraju natječaj za haiku na temu Bijela roda na hrvatskom jeziku, s rokom prijave do 31. ožujka.

 1. Odrasli autori
Svaki pjesnik može poslati do ukupno 3 neobjavljena haikua.
 
2. Djeca do 16 godina
Svaki pjesnik može poslati do ukupno 3 neobjavljena haikua i
1 likovni rad: ilustrirani haiku, hajga ili foto-hajga

Kontak email: dvrozic@gmail.com

Rezultati će biti objavljeni u svibnju mjesecu na stranicama JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, Samobor  i udruge „Tri rijeke“ Ivanić-Grad.
Nagrađeni autori će biti obaviješteni putem elektronske pošte.
Radovi će biti otisnuti u dvojezičnom zborniku.
Nagrade se sastoje od zbornika i plakete a bit će dodijeljene povodom dana bijele rode u kolovozu mjesecu 2017., o čemu će natjecatelji biti pravovremeno obaviješteni.
 

(L.V., 28.02.2017)