obavijest

Program poticanja rane pismenosti u ruralnim područjima Koprivničko-križevačke županije


vrijeme: 01.03.2017. 17:30
mjesto: Čitaonica tiska
organizator: Knjižnica i čitaonica ''''Fran Galović'''' Koprivnica

Knjižnica i čitaonica 'Fran Galović' Koprivnica poziva na svečanost početka nove usluge bibliobusa u okviru projekta 'Rastemo čitajući', koja će se održati u srijedu, 1.3.2017. u 17,30 sati u Čitaonici tiska.
Projekt „Rastemo čitajući: program poticanja rane pismenosti u ruralnim područjima Koprivničko-križevačke županije“ u studenom 2016. osvojio je nagradu grčke organizacije Future Library (INELI-Balkans Innovation Award). Krajem 2016. potpisan je sporazum između Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica i organizacije Future Library o korištenju novčanog iznosa nagrade od 4000 eura, a u siječnju 2017. započeto je s implementacijom projekta i provođenjem svih aktivnosti koje prethode uvođenju nove knjižnične usluge. Svečanost početka provođenja nove knjižnične usluge u dječjim vrtićima kojima je projekt namijenjen održat će se u srijedu 1.3.2017. u 17.30 sati u Čitaonici tiska Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica.
 
Projekt „Rastemo čitajući“ namijenjen je polaznicima programa predškole i polaznicima najstarijih vrtićkih skupina hrvatske i romske nacionalnosti te njihovim odgajateljima u pet vrtića u mjestima koja obilazi koprivnički bibliobus: Drnju, Sigecu, Peterancu, Đelekovcu i Legradu. U okviru projekta Dvječji vrtić Vrapčić Drnje, Dječji vrtić Vrapčić – podružnica Lastavica Peteranec, Dječji vrtić Vrapčić – podružnica Potočnica Sigetec, Dječji vrtić Vrapčić – podružnica Iskrica Đelekovec i Dječji vrtić Dabrić Legrad dobit će od Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica na korištenje knjižničnu kutiju koja sadrži edukativne slikovnice, AVE građu, radne materijale za pripremu za školu, materijale na romskom bajaškom i hrvatskom jeziku, radne materijale za učenje hrvatskog jezika, stručnu literaturu za odgajateljice i po jedan tablet opremljen edukativnim sadržajima i aplikacijama koje potiču učenje čitanja, razvoj logičkog zaključivanja i drugih vještina. Pored ove kutije čiji će sadržaj vrtićima biti dostupan svakodnevno, koprivnička Bibliobusna služba će za sve navedene vrtiće organizirati po jedno predavanje za roditelje djece uključene u projekt. Riječ je o predavanju o važnosti čitanja i kvalitetnog korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije koje će održati knjižničarke Dječjeg odjela Knjižnice Danijela Petrić i Ida Gašpar te Goran Živković, prof. pedagogije i povijesti i stručni suradnik pedagog u Osnovnoj školi Martijanec.
Ciljevi ovoga projekta su poticanje čitanja i razvoj informacijske i informatičke pismenosti djece predškolske dobi, podrška vrtićima i školama u usvajanju odgojno-obrazovnih ishoda planiranih Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, promicanje svijesti o važnosti socijalne inkluzije i njegovanja tolerancije, ali i osnaživanje i nadogradnja postojećih kvalitetnih odnosa Bibliobusne službe i odgojno-obrazovnih ustanova u mjestima koja obilazi koprivnički bibliobus. Suradnja s dječjim vrtićima pritom ima posebno važnu ulogu jer dječji vrtići, za razliku od škola, prema Zakonu o knjižnicama nisu obvezni osigurati knjižničnu uslugu svojim polaznicima - zbog toga je pokretna knjižnica najčešće jedini oblik knjižnične usluge dostupan djeci, ali i njihovim odgajateljicama. Ponudom novih usluga koje prepoznaju potrebe polaznika i djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova, bibliobus se pozicionira kao vrijedan partner, ali i prvi izbor i izvor informacija i građe potrebne za razonodu i rad s djecom te građe potrebne za stručno usavršavanje i cjeloživotno učenje odgojno-obrazovnih djelatnika.
 
Projekt donosi i druge koristi lokalnoj zajednici u kojoj se provodi. Kontinuiran pristup tiskanoj građi temelj je stvaranja čitateljskih navika od najranije dobi, a pristup informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji koja se koristi za učenje kroz igru temelj je buduće informacijske pismenosti. Iz toga proizlazi ekonomska korist projekta - čitateljske navike temelj su razvoju brojnih drugih vještina i kompetencija potrebnih za uspješan nastavak školovanja, cjeloživotno učenje i ulazak na tržište rada. Također, projekt podržava socijalnu i digitalnu inkluziju djece iz ruralnih područja s otežanim pristupom kulturnim i obrazovnim mogućnostima u odnosu na njihove vršnjake iz većih sredina i gradova. Naposljetku, rana pismenost temelj je za njegovanje tolerancije među djecom i roditeljima – pripadnicima različitih kultura, različitih jezika i nacionalnosti, socio-ekonomski razvoj i poboljšanje uvjeta života u udaljenim mjestima i ruralnim zajednicama.

(L.V., 23.02.2017)