izložba

In situ: objekti koji nedostaju


vrijeme: 31.01.2017. - 11.03.2017.
mjesto: Zagreb; GMK, Šubićeva 2

'In situ' je umjetničko-istraživački projekt koji je primarno fokusiran na procese i prirodu poimanja prostora s ciljem kreiranja novih pristupa i metodologija istraživanju prostora. Izložba 'In situ - objekti koji nedostaju' Dore Đurkesac i Karle Paliske otvara se večeras, 31. siječnja, u 20 sati.

Treću godinu zaredom GMK provodi projekt Tvornica kao jednu od okosnica svog programa. Riječ je o podršci mladim umjetnicima i umjetnicama u produkciji novih radova putem otvorenog natječaja i samostalne izložbe u prostoru galerije. U situaciji u kojoj su javna davanja za nezavisnu kulturu minimalna i nesigurna, GMK pokušava djelovati kao katalizator i platforma razvoja, te pružiti umjetnicima/cama savjetodavnu i financijsku podršku pri realizaciji novog rada. Jednom godišnje raspisujemo Natječaj za produkciju novoga rada koji je otvoren umjetnicima/cama do 35 godina starosti i na koji se prijavljuju projekti koji su tek u začetku. Nakon izložbe Ive Cepanec Masters u rujnu 2014. godine, Ane Kuzmanić u prosincu 2015., na trećem je Natječaju izabran prijedlog In situ - objekti koji nedostaju Dore Đurkesac i Karle Paliske.

Polazeći od socioloških, kognitivnih i fizikalnih perspektiva, umjetnice zanimaju odnosi između postojećih koncepata prostora, ali i njihovih potencijala i limita u opisivanju novih dinamika njegove proizvodnje.

In situ - objekti koji nedostaju je projekt usmjeren na pronalaženje novih artikulacija urbanog javnog pro-stora kroz aktivnu participaciju građana. Urbani javni prostor se ne promatra samo kao zbroj materijalnih i društvenih interakcija i njihovih relacija, već i kao mjesto kontinuirane transformacije koja nastaje uslijed kompleksnog međuodnosa tehnologije, medija, društva i javnog prostora. U toj novonastaloj ekologiji, mora se rekonceptualizirati uloga i značenje svakog aktera - javni prostor, urbanost, tehnološki alati i novi mediji, te načini na koje transfomiraju procese proizvodnje javnog prostora.

Dora Đurkesac i Karla Paliska su zainteresirane za nove virtualne prostore i načine na koji se može pomoću njih artikulirati, odnosno direktno nadovezivati i oplemenjivati javni prostor, ali i potvrditi javna sfera unutar javnog prostora. Taj zadatak otvara preispitivanje svih formi i oblika društvenih interakcija, iskustva javnih prostora grada i mogućnosti njihovog prevođenja u virtualni prostor. Istraživanjem postojećih, apstraktnih, primjenjenih i naočigled nespojivih koncepata prostora te stvaranjem novih i spekulativnih koncepcija prostora namjera je produbiti njegovo razumijevanje te razviti buduću virtualno - iskustvenu platformu koja omogućava građanima promišljanje i stvaranje novih prostora / sadržaja kroz preklapanja stvarnog i virtualnog.
 
Ovom izložbom predstavljena je prva faza projekta koju čine doprinosi građana i njihova promišljanja prostora u okolici Galerije Miroslav Kraljević te prostorni prikaz niza koncepcija prostora u svrhu razvoja platforme za promišljanje i kreiranje javnog prostora.

 

(M.K., 31.01.2017)